2021 m. rugsėjo 26 d., sekmadienis
 
English
Į pradžią
VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBA
prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Savanorių pr. 2, LT-03116 Vilnius, Lietuva
Tel. (+370 5) 271 9305
Faks. (+370 5) 271 9306
Į.k. 188608252
Vertikalus meniu
Biudžetinė įstaiga
Įmonės kodas 188608252

Savanorių pr. 2
LT-03116 Vilnius, Lietuva
Tel. (+370 5) 271 9305
Faks. (+370 5) 271 9306

Pasitikėjimo telefonas
8-800 10 112

El.paštas dvks@vsat.vrm.lt

Duomenys apie VSAT prie VRM kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Apie projektąPradedamas įgyvendinti (Interreg V-A) Lietuvos-Lenkijos bendradarbiavimo Programos finansuojamas projektas „Lietuvos ir Lenkijos valstybių sienų apsaugos tarnybų bendradarbiavimas“

2019 metų birželio 1 d. Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pradėjo įgyvendinti projektą „Lietuvos ir Lenkijos valstybių sienų apsaugos tarnybų bendradarbiavimas“. Projektas iš dalies finansuojamas (Interreg V-A) Lietuvos-Lenkijos bendradarbiavimo Programos lėšomis, projekto Nr. LT-PL-3R-199. Projektas įgyvendinamas kartu su partneriu Lenkijoje Divizijos generolo Henriko Minkevičiaus vardo Sienos apsaugos Palenkės rinktine.

Lietuvai ir Lenkijai tapus Šengeno erdvės narėmis buvo panaikinta vidinių sienų kontrolė, išaugo tarpvalstybinio nusikalstamumo grėsmė. Sienų apsaugos tarnybos privalo keisti veiklos pobūdį, dirbti kartu, taikyti vienodą taktinių veiksmų praktiką bendram saugumo užtikrinimo tikslui pasiekti, o tam būtini specifiniai instituciniai gebėjimai, kurių partneriai stokoja. Tarnybų bendradarbiavimas ir bendros veiklos turi būti aiškios bei išsamiai aptartos specialistų, nes tik tai padėtų įgyvendinti tarpvalstybinius Lietuvos ir Lenkijos susitarimus nelegalios migracijos, neteisėto daiktų ir asmenų gabenimo, saugumo užtikrinimo srityse.

Projekto tikslas - stiprinanti Lietuvos ir Lenkijos valstybių sienų apsaugos tarnybų institucinius gebėjimus ir bendradarbiavimą, siekiant sumažinti tarpvalstybinį nusikalstamumą Lietuvos ir Lenkijos pasienio regionuose.

Projekto uždaviniai:

  1. Padidinti Lietuvos ir Lenkijos valstybių sienų apsaugos tarnybų institucinius gebėjimus bendrų veiklų vykdymui.
  2. Sustiprinti Lietuvos ir Lenkijos valstybių sienų apsaugos tarnybų bendradarbiavimą, skirtą užtikrinti pasienio regionų saugumą.

Projekto tikslinė grupė - Lietuvos ir Lenkijos valstybių sienų apsaugos tarnybų specialistai.

Numatomi rezultatai: parengta ir įgyvendinta 1 taktinių gebėjimų tobulinimo mokymo programa, mokymuose dalyvaus 184 dalyviai; bus įsigyta specializuota technika; suburta 1 tarptautinė darbo grupė; parengtos 1 Gairės bendrų veiksmų vykdymui; suorganizuota 1 tarptautinė konferencija.

Projekto trukmė – 18 mėnesių.

Projekto biudžetas – 926 068,02 Eur.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.
Pradedamas įgyvendinti (Interreg V-A) Lietuvos-Lenkijos bendradarbiavimo Programos finansuojamas projektas „Lietuvos ir Lenkijos valstybių sienų apsaugos tarnybų bendradarbiavimo plėtojimas“

2021 metų kovo 1 d. Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos kartu su partneriu Lenkijoje Divizijos generolo Henriko Minkevičiaus vardo Sienos apsaugos Palenkės rinktine pradėjo įgyvendinti projektą „Lietuvos ir Lenkijos valstybių sienų apsaugos tarnybų bendradarbiavimo plėtojimas“. Projektas iš dalies finansuojamas (Interreg V-A) Lietuvos-Lenkijos bendradarbiavimo Programos lėšomis, projekto Nr. LT-PL-5R-400. Projektas pratęsia 2019 metais pradėtą projektą „Lietuvos ir Lenkijos valstybių sienų apsaugos tarnybų bendradarbiavimas“, skirtą stiprinti Lietuvos ir Lenkijos valstybių sienų apsaugos tarnybų institucinius gebėjimus ir bendradarbiavimą, siekiant sumažinti tarpvalstybinį nusikalstamumą Lietuvos ir Lenkijos pasienio regionuose.

Nepaisant to, kad Lietuvos ir Lenkijos pasienio ruože vis dar aktuali išaugusi tarpvalstybinio nusikalstamumo grėsmė, kuri nėra suvaldyta, dabartinė situacija dėl COVID19 plitimo pasaulyje išryškino būtinybę sienų apsaugos tarnyboms būti pasirengusioms suvaldyt ir kontroliuoti krizines situacijas pasienio ruože. Sienų apsaugos tarnybos privalo dirbti kartu, taikyti vienodą taktinių veiksmų praktiką bendram saugumo užtikrinimo tikslui pasiekti tiek įprastomis sąlygomis, tiek ir krizinių situacijų metu, turėti reikiamą tokių veiksmų derinimui įrangą bei aiškius tarpvalstybinius susitarimus krizinių situacijų suvaldymui.

Projekto tikslas - stiprinti Lietuvos ir Lenkijos valstybių sienų apsaugos tarnybų gebėjimus kartu reaguoti į krizines situacijas pasienio regione.

Projekto uždaviniai (1) Padidinti Lietuvos ir Lenkijos valstybių sienų apsaugos tarnybų institucinius gebėjimus bendrų veiklų vykdymui. (2) Sustiprinti Lietuvos ir Lenkijos valstybių sienų apsaugos tarnybų bendradarbiavimą, skirtą suvaldyti krizines situacijas pasienio regione. Projekto tikslinė grupė - Lietuvos ir Lenkijos valstybių sienų apsaugos tarnybų specialistai. Numatomi rezultatai: parengta ir įgyvendinta 1 taktinių gebėjimų tobulinimo mokymo programa, skirta suvaldyti krizines situacijas Lietuvos - Lenkijos pasienio regione, pagal kurią bus apmokyti 128 dalyviai; bus įsigyta specializuota įranga; parengtas bendradarbiavimo memorandumas dėl krizinių situacijų Lietuvos ir Lenkijos pasienio regione valdymo; suorganizuota 1 tarptautinė konferencija.

Projekto trukmė – 18 mėnesių.

Projekto biudžetas – 991733,78 Eur.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

 

© Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Visos teisės saugomos.