English
Į Pradžią
VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBA
prie Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministerijos
Savanorių pr. 2, LT-03116 Vilnius, Lietuva
Tel. (+370 5) 271 9305
Faks. (+370 5) 271 9306
Į.k. 188608252
2019 m. vasario 18 d., pirmadienis
Vertikalus meniuBiudžetinė įstaiga
Įmonės kodas 188608252

Savanorių pr. 2
LT-03116 Vilnius, Lietuva
Tel. (+370 5) 271 9305
Faks. (+370 5) 271 9306

Pasitikėjimo telefonas
8-800 10 112

El.paštas dvks@vsat.vrm.lt

Duomenys apie VSAT prie VRM kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Asmens duomenų apsauga

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – VSAT) asmens duomenis tvarko ir saugo vadovaudamasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) bei kitais teisės aktais, susijusiais su asmens duomenų teisine apsauga ir asmens duomenų tvarkymu (https://www.ada.lt/go.php/lit/Teises-aktai/3).

Informacija apie VSAT valdomus ir tvarkomus valstybės ir žinybinius registrus bei informacines sistemas skelbtina adresu http://www.registrai.lt/management/search/search_criterias

Asmens duomenų tvarkymo tikslas – įgyvendinti Lietuvos Respublikos valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymo 23 straipsnyje numatytas funkcijas, taip pat vykdyti viešojo administravimo srities funkcijas.

Asmens duomenys tretiesiems asmenims teikiami įvertinant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnyje 1 dalyje nustatytus teisėtumo reikalavimus.

Asmens duomenų subjektai turi teisę gauti informacijos, susipažinti su savo duomenimis, reikalauti ištaisyti klaidas, pateikti skundus.

Asmens duomenų apsaugos klausimais galite kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną.

Duomenų apsaugos pareigūno kontaktinė informacija:
Lina Jurgelevičienė
Savanorių pr. 2, Vilnius, LT-03116
Tel. (8 5) 271 9364
El. paštas: dap@vsat.vrm.lt

Skundus dėl VSAT pareigūnų veiksmų, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, galite pateikti VSAT arba Nacionalinei asmens duomenų priežiūros institucijai:

https://www.ada.lt/go.php/lit/Atmintine-asmenims-ketinantiems-kreiptis-i-valstybine-duomenu-apsaugos-inspekcija-del-skundo-pateikimo

Valstybinė asmens duomenų apsaugos inspekcija
Kontaktinė informacija:
A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius
Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445
Faks. (8 5) 261 9494
El. p. ada@ada.lt

 

© Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Visos teisės saugomos. Sprendimas: Idamas, Infostruktūra. Įdiegta Smart Web sistema.