2017 m. vasario 27 d., pirmadienis
 
English
Į pradžią
VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBA
prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Kontaktų sąrašas Savanorių pr. 2, LT-03116 Vilnius, Lietuva
Tel. (+370 5) 271 9305
Faks. (+370 5) 271 9306
Į./k. 188608252
Vertikalus meniu
 
Lankytojų statistika
Skaičiuojama nuo: 2007-05-01
Iš viso apsilankė: 8109401
Šiandien apsilankė: 169
Dabar naršo: 13

Biudžetinė įstaiga
Įmonės kodas 188608252

Savanorių pr. 2
LT-03116 Vilnius, Lietuva
Tel. (+370 5) 271 9305
Faks. (+370 5) 271 9306

Pasitikėjimo telefonas
8-800 10 112

El.paštas dvks@vsat.vrm.lt

Duomenys apie VSAT prie VRM kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Daugiašalis bendradarbiavimas

Baltijos Ministrų Tarybos Vidaus reikalų vyresniųjų pareigūnų komiteto Sienos apsaugos pakomitetis

Pakomitečio veikloje kartu su VSAT dalyvauja Latvijos Respublikos valstybinė sienos apsauga ir Estijos Respublikos policijos ir sienos apsaugos departamentas. Bendradarbiavimo priemonės – darbiniai susitikimai ir bendros operacijos – įgyvendinamos pagal veiksmų planą, kurį kasmet tvirtina institucijų vadovai. Darbinių susitikimų metu pareigūnai keičiasi patirtimi sienos stebėjimo, pasienio tikrinimo, operatyvinės veiklos ir kitais klausimais, bendros operacijos paprastai nukreipiamos į neteisėtos veikos užkardymą prie sausumos sienų ir jūroje.

Paskutinį kartą VSAT pirmininkavo pakomitečiui 2015 m.

Baltijos jūros regiono sienos apsaugos tarnybų bendradarbiavimas

Baltijos jūros regiono sienos apsaugos tarnybų bendradarbiavimo forumas (Baltic Sea Region Border Control Cooperation) įsteigtas Baltijos jūros valstybių tarybos 1996 m.  ministrų posėdžio metu. 1997 m. Suomijoje įvyko pirmoji sienos (pakrančių) apsaugos tarnybų vadovų konferencija. Kiekvienais metais šiam bendradarbiavimo forumui pirmininkauja vis kita Baltijos jūros regiono valstybė. Paskutinį kartą Lietuva (VSAT) pirmininkauja šiam formatui - 2015 m. Forumo visateisės dalyvės yra  Danija, Estija, Latvija, Lenkija, Lietuva, Norvegija, Rusija, Suomija, Švedija, Vokietija. Bendradarbiaujančios tarnybos rengia bendras operacijas ir pratybas jūroje, tobulina savo pajėgų ir padalinių sąveiką, keičiasi informaciją apie operatyviąją padėtį jūroje, kelia personalo kvalifikaciją, organizuoja ekspertų mainus.

 

Kiti bendradarbiavimo forumai:

  • Tarptautinė pasienio policijos konferencija (įkūrė Vengrija, vėliau organizavimą perėmė FRONTEX);
  • Baltijos jūros regiono valstybių Kovos su organizuotu nusikalstamumu specialiosios grupės Operatyvinis komitetas;
  • Šiaurės Atlanto pakrančių apsaugos forumas.

EUROPOS SĄJUNGOS REIKALAI

VSAT atstovai  dalyvauja šiose Europos Tarybos darbo grupėse:

- Imigracijos, sienų ir prieglobsčio strateginis komitetas (SCIFA);
-  Sienų darbo grupė (FRONTIERS);
-  Sienų darbo grupės suklastotų dokumentų pogrupis (FRONTIERS / FALSE DOCUMENTS).

Dalyvaujama ir kitų Europos Tarybos darbo grupių veikloje konkretiems klausimams spręsti: ICONet nacionalinių kontaktinių punktų funkcijas vykdančių pareigūnų posėdžiuose, ES valstybių narių išorės sienų stebėjimo sistemos (EUROSUR) kūrimas.

Kartu su kitomis Lietuvos Respublikos institucijomis 2013 m. II pusm.VSAT dalyvavo Lietuvos Respublikos pirmininkavimo ES Taryboje veikloje.

Vykdant 2005 m. kovo 16 d. Tarybos sprendimo 2005/267/EB, įsteigiančio saugų žiniatinkliu pagrįstą informacijos ir koordinavimo tinklą, skirtą valstybių narių migracijos valdymo tarnyboms, nuostatas buvo priimtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas. Šiuo nutarimu VSAT yra paskirta Lietuvos Respublikos nacionaliniu ryšių palaikymo punktų, skirtu keistis aktualia informacija tarp Europos Sąjungos valstybių narių migracijos valdymo tarnybų, atliekančių kovos su nelegalia migracija funkcijas, taip pat Lietuvos Respublikos užsieniečių grąžinimo ir išsiuntimo koordinavimo centru ir Lietuvos Respublikos imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų koordinavimo centru.

Įgyvendinant 1998 m. gruodžio 3 d. Bendruosius veiksmus 98/700/TVR, Tarybos priimtų remiantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu dėl Europos dokumentų archyvavimo sistemos (FADO) sukūrimo, buvo priimtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas. Šiuo nutarimu nuo 2008 m. sausio 30 d. VSAT yra paskirta Europos dokumentų archyvavimo sistemos (FADO – suklastotų ir autentiškų dokumentų informacinė sistema) nacionaline centrine tarnyba, administruojančia Europos dokumentų archyvavimo sistemos (FADO) nacionalinio posistemio (N.FADO) veiklą Lietuvos Respublikoje.

Pagrindinės ES finansinės programos aktualios VSAT:

- 2007 m. gegužės 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 574/2007/EB dėl Išorės sienų fondo 2007–2013 m. laikotarpiui pagal Solidarumo ir migracijos srautų valdymo bendrąją programą įsteigimo;
- 2007 m. gegužės 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 575/2007/EB dėl Europos grąžinimo fondo 2008–2013 m. laikotarpiui pagal Solidarumo ir migracijos srautų valdymo bendrąją programą įsteigimo.

FRONTEX KOORDINUOJAMAS BENDRADARBIAVIMAS

Siekiant gerinti ES valstybių narių išorės sienų valdymą, 2004 m. spalio 26 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2007/2004 buvo įsteigta Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūra (FRONTEX). FRONTEX veiklą pradėjo 2005 m. spalio mėn.

Atsakomybė už ES valstybių narių išorės sienų kontrolę tenka pačioms valstybėms narėms ir neperleidžiama jokiai Europos organizacijai. Šiame kontekste FRONTEX pagalba galima paprasčiau ir veiksmingiau taikyti Bendrijos priemones, susijusias su išorės sienų valdymu. Koordinuodama valstybių narių veiksmus įgyvendinant minėtas Bendrijos priemones, FRONTEX dalyvauja užtikrinant veiksmingą, aukštą ir vienodą išorės sienų stebėjimo ir pasienio tikrinimo lygio. FRONTEX taip pat teikia Komisijai ir valstybės narėms techninę pagalbą, skatiną dalijimąsi patirtimi, vysto valstybių narių solidarumą.

Pagrindinės FRONTEX veiklos kryptys:

- koordinuoti valstybių narių operatyvų bendradarbiavimą išorinių sienų valdymo srityje;
- padėti valstybėms narėms mokyti valstybės sienų apsaugos pareigūnus, įskaitant bendrų mokymo reikalavimų nustatymą;
- atlikti rizikos analizę;
- stebėti su išorinių sienų kontrole ir stebėjimu susijusių mokslinių tyrimų plėtrą;
- padėti valstybėms narėms tais atvejais, kai prie išorinių sienų reikia didesnės techninės ir operatyviosios pagalbos;
- teikti valstybėms narės reikiamą pagalbą organizuojant bendras asmenų grąžinimo operacijas.

VSAT dalyvavimas šios ES institucijos veikloje ypač svarbus turint omeny, kad ES valstybių narių išorės sausumos sienų ruožas, už kurį atsako Lietuva, yra vienas ilgiausių.

2009 m. rugsėjo 8 d. pasirašytas VSAT ir FRONTEX partnerystės pagrindų susitarimas. 2006 m. gegužės 12 d. sudaryta partnerystės deklaracija tarp FRONEX ir VSAT Pasieniečių mokyklos. Daugiau informacijos apie dalyvavimą partnerystės akademijų tinklo veikloje galima rasti VSAT Pasieniečių mokyklos tinklapyje.

Pagal FRONTEX steigimo reglamento 7 straipsnį yra kaupiama informacija apie valstybių narių įrangą, naudojamą išorės sienoms kontroliuoti. ES valstybių narių sienos apsaugos tarnybos prireikus gali kreiptis į FRONTEX dėl sąraše esančios įrangos panaudojimo savo valstybės sienos ruožui saugoti. Pavyzdžiui, į šį sąrašą įrašyti VSAT sraigtasparniai ir mobili dokumentų tyrimo laboratorija buvo ne kartą naudojami saugant pietinių ES valstybių narių išorės sieną.

Keliuose pasienio kontrolės punktuose VSAT yra įsteigusi FRONTEX tikslinės paramos biurus (Focal Point Offices), kuriuose tarnybą gali vykdyti kitų ES valstybių narių pasieniečiai. Pavyzdžiui, Medininkų PKP dirbo Vokietijos ir Latvijos pasieniečiai. VSAT pareigūnai taip pat vyksta į kitų valstybių tikslinės paramos biurus.

 

© Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Visos teisės saugomos. Sprendimas: Idamas, Infostruktūra. Įdiegta Smart Web sistema.