2020 m. liepos 7 d., antradienis
 
English
Į pradžią
VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBA
prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Savanorių pr. 2, LT-03116 Vilnius, Lietuva
Tel. (+370 5) 271 9305
Faks. (+370 5) 271 9306
Į.k. 188608252
Vertikalus meniu




Biudžetinė įstaiga
Įmonės kodas 188608252

Savanorių pr. 2
LT-03116 Vilnius, Lietuva
Tel. (+370 5) 271 9305
Faks. (+370 5) 271 9306

Pasitikėjimo telefonas
8-800 10 112

El.paštas dvks@vsat.vrm.lt

Duomenys apie VSAT prie VRM kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Kaip elgtis pasienio kontrolės punkte

Ar žinote, kad...

- pasienio kontrolės punktas tai tarptautiniame oro uoste (aerodrome), atvirame tarptautinei laivybai jūrų ir upių (vidaus vandenų) uoste, geležinkelio stotyje ar prie automobilių kelio Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau - Vyriausybė) nutarimu įsteigta vieta, kurioje patikrinimą atlieka Valstybės sienos apsaugos tarnyba, muitinė ir kitos tam įgaliotos valstybės institucijos.

- pasienio kontrolės punktų režimas tai teisės aktuose nustatyta asmenų, transporto priemonių, gyvūnų, prekių (daiktų) patekimo į pasienio kontrolės punktus, buvimo juose ir išvykimo (išgabenimo) iš jų, ūkio subjektų veiklos, taip pat asmenų kitokių teisių įgyvendinimo tvarka ir elgesio pasienio kontrolės punktuose taisyklės


Asmenys, kertantys valstybės sieną, pasienio kontrolės punkto teritorijoje privalo:

 • paklusti eismo reguliavimo signalams, laikytis kelio ženklų ir ženklinimo, elgesio viešosiose vietose reikalavimų;
 • per patikrinimą pateikti asmens, transporto priemonės ir gabenamų prekių (daiktų) dokumentus;
 • nedelsdami pranešti pradedantiems patikrinimą Valstybės sienos apsaugos tarnybos ar muitinės pareigūnams apie su savimi turimus ginklus, šaudmenis, sprogstamąsias, narkotines, psichotropines, radioaktyviąsias ir kitokias medžiagas ar daiktus, kuriuos gabenti per valstybės sieną be leidimų draudžiama. Per patikrinimą aptiktos tokios medžiagos ar daiktai, jeigu jie nedeklaruoti, paimami įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka;
 • atsakyti į patikrinimą atliekančių valstybės institucijų pareigūnų pateiktus klausimus, susijusius su vykimu per valstybės sieną, prireikus pateikti raštiškus paaiškinimus;
 • būti važiavimo, kelionės, keleivio bilietuose nurodytose vietose, jeigu patikrinimas atliekamas transporto priemonėje;
 • patikrinimą atliekančių valstybės institucijų pareigūnų prašymu išlipti iš transporto priemonės;
 • patikrinimą atliekančių valstybės institucijų pareigūnų reikalavimu pateikti patikrinti vairuojamą transporto priemonę, gabenamus gyvūnus, prekes (daiktus), dalyvauti juos tikrinant;
 • vykdyti kitus teisėtus patikrinimą atliekančių valstybės institucijų pareigūnų reikalavimus.

Asmenims, kertantiems valstybės sieną, draudžiama:

 • apvažiuoti (apeiti) pasienio kontrolės punkte esančias patikrinimo vietas ar kitaip mėginti išvengti patikrinimo;
 • išvykti iš patikrinimo vietos neužbaigus patikrinimo;
 • fotografuoti, daryti vaizdo ir garso įrašus patikrinimo zonoje be patikrinimą atliekančių valstybės institucijų pareigūnų leidimo;
 • įeiti į patikrinimą atliekančių valstybės institucijų tarnybines patalpas ir jose būti be šių institucijų pareigūnų leidimo;
 • krauti gyvūnus, prekes (daiktus) iš vienų transporto priemonių į kitas, sandėlius, aikšteles ar kitur patikrinimo zonoje ir kitose patikrinimą atliekančių valstybės institucijų padalinių prižiūrimose vietose be atitinkamų patikrinimą atliekančių valstybės institucijų leidimo;
 • išlaipinti iš transporto priemonės arba įlaipinti į ją žmones, iškrauti iš jos arba krauti į ją gyvūnus, prekes (daiktus) be Valstybės sienos apsaugos tarnybos ir muitinės pareigūnų leidimo (vykstant nuo valstybės sienos iki pasienio kontrolės punkto ar atgal.

 

© Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Visos teisės saugomos.