2019 m. gegužės 26 d., sekmadienis
 
English
Į pradžią
VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBA
prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Savanorių pr. 2, LT-03116 Vilnius, Lietuva
Tel. (+370 5) 271 9305
Faks. (+370 5) 271 9306
Į.k. 188608252
Vertikalus meniu
Biudžetinė įstaiga
Įmonės kodas 188608252

Savanorių pr. 2
LT-03116 Vilnius, Lietuva
Tel. (+370 5) 271 9305
Faks. (+370 5) 271 9306

Pasitikėjimo telefonas
8-800 10 112

El.paštas dvks@vsat.vrm.lt

Duomenys apie VSAT prie VRM kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Pirmininkavimas Europos Sąjungos Tarybai
2013 m. II-ą pusmetį Lietuva pirmininkavo Europos Sąjungos Tarybai. Pirmininkavimo procese aktyviai dalyvavo ir Lietuvos pasieniečiai.

Lietuvos atstovai pirmieji pirmininkavo padidėjusioje Europos Sąjungoje nuo 2013 m. liepos 1 d. 28-ąja ES nare tapus Kroatijai.

VSAT atstovai Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai metu pirmininkavo ES Tarybos Sienų darbo grupei, Sienų darbo grupės klastotų dokumentų pogrupiui, dalyvavo Imigracijos, sienų ir prieglobsčio strateginio komiteto, Šengeno vertinimų pogrupio veikloje.

Lietuvos Seimas 2011 m. lapkričio 10 d. nutarimo Nr. XI-1651 ,,Dėl Lietuvos Respublikos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai 2013 metais” 2 straipsnio 2 dalyje išskyrė Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai prioritetines sritis. Šiame dokumente viena iš prioritetinių sričių buvo įvardyta veiksminga Europos Sąjungos išorės sienų apsauga įgyvendinant integruotą jų valdymą ir kartu stiprinant kovą su kontrabanda ir sukčiavimu.

2012 m. gruodį buvo patvirtinta pirmininkausiančių ES Tarybai Airijos, Lietuvos ir Graikijos darbo programa. Šios trys šalys paeiliui bendrijai pirmininkauja nuo 2013-ųjų sausio iki 2014 m. birželio 30 d. Programoje numatyta toliau plėtoti integruoto sienų valdymo požiūrį įvairiais lygiais.

Šiuo požiūriu yra svarbus 2013 m. vasario 28 d. EK pateiktas pasiūlymas dėl pažangiai valdomų sienų teisės aktų paketo (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-162_lt.htm), kuris šiuo metu yra svarstomas Sienų darbo grupėje, svarbiausi strateginiai aspektai svarstomi Imigracijos, sienų ir prieglobsčio strateginiame komitete. Teisės aktų paketą sudaro reglamentas dėl ES atvykimo ir išvykimo sistemos, reglamentas dėl ES registruotų keliautojų programos ir su šiais reglamentais susiję Šengeno sienų kodekso pakeitimai.

Reglamentas dėl ES atvykimo ir išvykimo sistemos

  • Atvykimo ir išvykimo sistemoje bus registruojama ES keliaujančių trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir išvykimo vieta ir laikas. Sistema, pakeisianti dabartinę rankinio registravimo sistemą, elektroniškai apskaičiuos sankcionuoto trumpalaikio buvimo trukmę ir įspės nacionalines institucijas, jei pasibaigus vizos galiojimui nebus įrašo apie išvykimą. Taip sistema padės spręsti žmonių, kurie lieka ES pasibaigus trumpalaikės vizos galiojimui, problemą.
  • Dabar valstybės narės, tikrindamos trečiųjų šalių piliečius, norinčius kirsti ES išorės sienas, paprastai deda antspaudus kelionės dokumentuose. Taikant šį būdą sugaištama daug laiko, o patikimų duomenų apie sienos perėjimą negaunama, taip pat nėra galimybės veiksmingai nustatyti, kada keliautojai ES lieka pasibaigus vizos galiojimui, ir spręsti su kelionės dokumentų praradimu ar sunaikinimu susijusių problemų. Be to, dabartinė sistema ES valstybėms narėms neleistų administruoti vis didėjančio į ES atvykstančių ir iš jos išvykstančių keliautojų srauto – tikimasi, kad vien keliaujančiųjų per oro sienas padaugės 80 % – nuo 400 milijonų 2009 m. iki 720 milijonų 2030 m.

                                        Reglamentas dėl ES registruotų keliautojų programos

  • Registruotų keliautojų programa dažnai keliaujantiems trečiųjų šalių piliečiams suteiks galimybę į ES patekti lengviau, jiems bus taikomas išankstinis patikrinimas ir įvertinimas. Apskaičiuota, kad naująja programa per metus pasinaudos 5 mln. teisėtai keliaujančių ne ES gyventojų. Dideliuose sienos perėjimo punktuose (pvz., oro uostuose, kuriuose naudojamasi šia šiuolaikine technologija) vykdant Registruotų keliautojų programą bus įdiegtos automatizuotos sienos kontrolės sistemos (t. y. automatizuoti vartai). Dėl to registruoti keliautojai pasienyje bus patikrinami daug greičiau.
  • Tikėtina, kad keliaujantys verslininkai, pagal trumpalaikes sutartis dirbantys darbuotojai, mokslininkai ir studentai, trečiųjų šalių piliečiai, turintys artimų giminystės ryšių su ES piliečiais arba gyvenantys su ES besiribojančiuose regionuose, per sienas keliauja keletą kartų per metus. Jiems sudarius kuo palankesnes patekimo į ES sąlygas, būtų išsaugotas Europos patrauklumas keliautojams, taip pat būtų skatinama ekonominė veikla ir kuriamos darbo vietos.

Sienų darbo grupėje buvo svarstytas pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos išorės jūrų sienų stebėjimo vykdant Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros koordinuojamą operatyvų bendradarbiavimą taisyklės. Šiuo reglamentu siekiama sustiprinti Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros koordinuojamas jūrų sienų stebėjimo operacijas ir nustatyti aiškias veiksmų taisykles bendro patruliavimo ir perimtų bei išgelbėtų asmenų išlaipinimo srityse, kad būtų užtikrintas tarptautinės pagalbos prašančių asmenų saugumas ir būtų išvengta žūčių jūroje. Atkaklaus VSAT pirmininkavimo dėka Nuolatinių atstovų komitetas (COREPER II) vienbalsiai suteikė mandatą deryboms su Europos Parlamentu. Pirmosios derybos su Europos Parlamentu įvyko dar Lietuvos pirmininkavimo metu. Dokumento derinimo darbai perduoti Graikijos atstovams, kurie, tikimasi, juos užbaigs savo pirmininkavimo metu.

Lietuvos pirmininkavimo metu, t. y .2013 m. gruodžio 2 d., įsigaliojo EUROSUR reglamentas. EUROSUR - ES sienų stebėjimo sistema.

Lietuvos pirmininkavimo metu buvo įvykdytos Lenkijos, Slovakijos, Slovėnijos ir Vengrijos sausumos išorės sienų Šengeno vertinimų misijos, kurioms vadovavo VSAT atstovas.

2013 m. rugsėjo 25-26 d. Vilniuje posėdžiavo Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos išorės sienų valdymo agentūros FRONTEX valdančioji taryba. „Litexpo“ parodų centre vykusio renginio metu ES šalių sienos apsaugos žinybų vadovai aptarė kitų metų agentūros veiklą bei svarstė klausimus, susijusius su 2014-ųjų FRONTEX biudžetu (/lit/Vilniuje_posedziavo_FRONTEX_valdancioji_/6730/1).


Parengė Sienos kontrolės organizavimo valdybos Tarptautinio bendradarbiavimo skyrius


AKTUALIOS NUORODOS:
Lietuvos pirmininkavimas ES Tarybai 2013 (oficiali svetainė)

 

© Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Visos teisės saugomos. Sprendimas: Idamas, Infostruktūra. Įdiegta Smart Web sistema.