2020 m. liepos 7 d., antradienis
 
English
Į pradžią
VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBA
prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Savanorių pr. 2, LT-03116 Vilnius, Lietuva
Tel. (+370 5) 271 9305
Faks. (+370 5) 271 9306
Į.k. 188608252
Vertikalus meniu
Biudžetinė įstaiga
Įmonės kodas 188608252

Savanorių pr. 2
LT-03116 Vilnius, Lietuva
Tel. (+370 5) 271 9305
Faks. (+370 5) 271 9306

Pasitikėjimo telefonas
8-800 10 112

El.paštas dvks@vsat.vrm.lt

Duomenys apie VSAT prie VRM kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Pranešimo formalumai jūrų transportui, įplaukiančiam (išplaukiančiam) į (iš) Lietuvos Respublikos jūrų uostus (ų), vykdančiam laivybą tarptautiniais maršrutais

Laivų kapitonams, plaukiantiems tarptautiniais maršrutais, įplaukiant į Lietuvos Respublikos Klaipėdos valstybinį jūrų uostą ar išplaukiant iš jo teisės aktuose yra nustatyta pareiga pagal uoste galiojančią tvarką pateikti kompetentingoms valdžios institucijoms atitinkamus duomenis.

Tokiais maršrutais plaukiančių laivų kapitonai arba jų įgalioti asmenys Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) Pakrančių apsaugos rinktinės (toliau-PAR) Uosto užkardai privalo savarankiškai pateikti nustatytus duomenis apie laivą, reisą ir laivu vykstančius įgulos narius bei keleivius. Nuo pareigos teikti tokius duomenis yra atleisti tik:

- pramoginių laivų (laivų, naudojamų plaukioti sporto ar turizmo tikslais), plaukiančių maršrutu tarp Europos Sąjungos valstybių narių uostų, kapitonai;

- pakrančių žvejybos laivų, išplaukiančių už teritorinės jūros ribų, tačiau ne ilgiau kaip per 36 val., be įplaukimo į trečiųjų valstybių uostus grįžtančių į Klaipėdos uostą, kapitonai.

Tačiau šių laivų kapitonai, pareikalavus VSAT pareigūnams, siekiant įvertinti ar patikrinti nelegalios imigracijos pavojus ir grėsmes valstybės vidaus saugumui, taip pat privalo pateikti nustatytus duomenis. Laivų, kurių korpuso ilgis iki 24 metrų, kapitonai, kuriems reikia atlikti sienos kirtimo formalumus, arba kurių VSAT pareigūnai pareikalavo pateikti nustatytus duomenis dėl nelegalios imigracijos pavojaus ar grėsmių valstybės vidaus saugumui įvertinimo ar patikrinimo, apie atplaukimą į uostą ir ketinimą išplaukti iš uosto privalo informuoti  PAR Uosto užkardą telefono numeriais (+370 46) 46 63 65, (+370 46)  39 71 91.

Šių laivų kapitonai  nustatytus duomenis PAR Uosto užkardos pareigūnams gali pateikti  elektroniniu paštu uostopub@vsat.vrm.lt arba faksu (+370 46) 46 63 65, arba, pareigūnams nurodžius, tiesiogiai patikrinimo metu. Visų kitų laivų kapitonai arba jų įgalioti asmenys nustatytus duomenis uoste galiojančia tvarka PAR Uosto užkardai teikia per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto Laivybos valdymo informacinę sistemą (toliau - LUVIS) ir tik nesant techninių galimybių jų pateikti per LUVIS teikia tiesiogiai nurodytu Uosto užkardos elektroninio pašto adresu ar fakso numeriu.

Duomenų teikimo VSAT pareigūnams  pagrindus, apimtį ir tvarką nustato:

- 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 562/2006 nustatantis taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Bendrijos kodeksą (Šengeno sienų kodeksas) su paskutiniais pakeitimais ( VI priedo 3.1. ir 3.2 punktai);

- 2010 m. spalio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 210/65/ES Dėl pranešimo formalumų, taikomų į valstybių narių uostus įplaukiantiems ir (arba) iš jų išplaukiantiems laivams, kuria panaikinama Direktyva 2002/6/EB (8 ir 9 punktai, 1, 4 ir 5 straipsniai);

- 1965 m. Konvencija dėl tarptautinės laivybos sąlygų lengvinimo (FAL konvencija) su pakeitimais, padarytais iki 2005 m.(Rezoliucija FAL.8(32) (2 straipsnis, 2 ir 3 skyriai);

- Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. 3-817 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. lapkričio 19 d. įsakymo Nr. 3-592 „Dėl dokumentų, kuriuos privaloma pateikti tikrinimą atliekančioms institucijoms laivui atplaukiant į Lietuvos Respublikos jūrų uostą ir išplaukiant iš jo pildymo, pateikimo ir saugojimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“;

- Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2014 m. liepos 7 d. įsakymas Nr. 3-274-(E) „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. 3-327 „ Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto laivybos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ ( 59 punktas)

 

© Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Visos teisės saugomos.