2017 m. kovo 24 d., penktadienis
 
English
Į pradžią
VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBA
prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Kontaktų sąrašas Savanorių pr. 2, LT-03116 Vilnius, Lietuva
Tel. (+370 5) 271 9305
Faks. (+370 5) 271 9306
Į./k. 188608252
Vertikalus meniu
 
Lankytojų statistika
Skaičiuojama nuo: 2007-05-01
Iš viso apsilankė: 8196211
Šiandien apsilankė: 1817
Dabar naršo: 110

Biudžetinė įstaiga
Įmonės kodas 188608252

Savanorių pr. 2
LT-03116 Vilnius, Lietuva
Tel. (+370 5) 271 9305
Faks. (+370 5) 271 9306

Pasitikėjimo telefonas
8-800 10 112

El.paštas dvks@vsat.vrm.lt

Duomenys apie VSAT prie VRM kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Turto valdymo skyriaus specialistas (2)

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

- turėti aukštąjį neuniversitetinį arba aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki1995 m. įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;

- būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais skyriaus veiklą;

- išmanyti dokumentų rengimo taisykles, gebėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu, Darbo organizavimo ir dokumentų tvarkymo programų sistema „Kontora 2000“;

- turėti vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti B, C, E kategorijos transporto priemones, ir ne mažesnį kaip dvejų metų vairuotojo stažą.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

- siekdamas užtikrinti nustatytų tikslų ir funkcijų vykdymą, tvarko materialinių vertybių (atsarginių detalių, degalų, tepalų ir eksploatacinių medžiagų, skirtų transporto priemonėms) apskaitą;

- siekdamas užtikrinti nustatytų funkcijų vykdymą, organizuoja aprūpinimą materialinėmis vertybėmis (atsarginėmis detalėmis, degalais, tepalais ir eksploatacinėmis medžiagomis, skirtomis transporto priemonėms bei reikalingomis transporto priemonių remontui ir priežiūrai), jas išduoda ir nurašo;

- siekdamas užtikrinti, kad transporto priemonės būtų užregistruotos bei techniškai tvarkingos, atlieka transporto priemonių registraciją ir valstybines technines apžiūras;

- siekdamas užtikrinti nustatytų funkcijų vykdymą, organizuoja tarnybinių automobilių kelionės lapų, transporto priemonių bylų, limitinių knygelių, akumuliatorių ir padangų darbo apskaitos kortelių, išduotų atsarginių dalių ir eksploatacinių medžiagų apskaitos kortelių, servisuose atliktus darbus patvirtinančių dokumentų, sudėtingų gedimų defektinių aktų ir kitos tarnybinių automobilių dokumentacijos pildymą ir tvarkymą;

- užsako ir išduoda mokėjimo korteles už degalus bei automobilių stovėjimo mokamąsias korteles;

- siekdamas užtikrinti, kad būtų tinkamai įforminami pardavimo ir pirkimo dokumentai (sutartys, sąskaitos, priėmimo aktai ir pan.) perkant prekes (atsargines detales, degalus, tepalus ir eksploatacines medžiagas, skirtas transporto priemonėms ir kt.), patikrina materialines vertybes ir priima pagal kiekį ir kokybę;

- siekdamas užtikrinti nustatytų funkcijų vykdymą, organizuoja ir kontroliuoja, kaip laikomasi tarnybos transporto priemonių mėnesio profilaktinės priežiūros grafiko;

- siekdamas užtikrinti, kad būtų tinkamai įsigytos prekės, paslaugos ar darbai, inicijuoja ir rengia reikiamus viešųjų pirkimų dokumentus ir sutarčių projektus;

- siekdamas užtikrinti, kad automobilių plovyklos, remonto ir priežiūros įrenginiai, įrankiai (keltuvai, ratų montavimo ir balansavimo staklės, šviesų reguliavimo stendai, stabdžių patikros stendai, dulkių siurblys, gręžimo staklės, oro kompresorius ir kt.) veiktų tvarkingai, organizuoja ir kontroliuoja techninę priežiūrą ir remontą, tvarko dokumentaciją;

- rengia transporto priemonių naudojimo normatyvinių dokumentų (įsakymų, nurodymų (potvarkių), naudojimo normų, instrukcijų ir pan.) projektus;

- kas ketvirtį teikia transporto priemonių naudojimo suvestinę ir tarnybinių transporto priemonių, dalyvavusių eismo įvykiuose ar kitaip apgadintų, suvestinę;

- siekdamas, kad tarnybos transportas būtų apsaugotas ir atlyginta padaryta turtinė žala, organizuoja ir atlieka transporto priemonių draudimą draudimo bendrovėse, tvarko dokumentus draudimo bendrovėse įvykus eismo įvykiui;

- siekiant užtikrinti efektyvesnį transporto priemonių panaudojimą tarnyboje, kontroliuoja transporto priemonių ridą;

- siekdamas užtikrinti, kad padaliniai laiku būtų aprūpinti reikalingomis priemonėmis ir medžiagomis transporto priemonėms eksploatuoti, priima paraiškas iš tarnybos struktūrinių padalinių;

- siekdamas, kad būtų kokybiškai atliktas transporto priemonių remontas, dalyvauja autoremonto bendrovėse atliekant tarnybos transporto priemonių remontą;

- siekdamas tinkamai naudoti materialinius ir finansinius išteklius, kontroliuoja materialinių vertybių ir kitų išteklių naudojimo teisėtumą ir tikslingumą;

- vykdo kitus tarnybos vado, skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

 

© Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Visos teisės saugomos. Sprendimas: Idamas, Infostruktūra. Įdiegta Smart Web sistema.