2017 m. kovo 24 d., penktadienis
 
English
Į pradžią
VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBA
prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Kontaktų sąrašas Savanorių pr. 2, LT-03116 Vilnius, Lietuva
Tel. (+370 5) 271 9305
Faks. (+370 5) 271 9306
Į./k. 188608252
Vertikalus meniu
 
Lankytojų statistika
Skaičiuojama nuo: 2007-05-01
Iš viso apsilankė: 8196211
Šiandien apsilankė: 1817
Dabar naršo: 110

Biudžetinė įstaiga
Įmonės kodas 188608252

Savanorių pr. 2
LT-03116 Vilnius, Lietuva
Tel. (+370 5) 271 9305
Faks. (+370 5) 271 9306

Pasitikėjimo telefonas
8-800 10 112

El.paštas dvks@vsat.vrm.lt

Duomenys apie VSAT prie VRM kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Informatikos skyriaus vedėjas

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą;

- turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo informacinių sistemų valdymo ir priežiūros srityje patirtį, iš jų ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujančio darbo patirtį;

- būti susipažinusiam su Europos Sąjungos, Šengeno teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais informacinių technologijų veiklą;

- išmanyti Windows Server, telekomunikacinių tinklų veikimo, informacinių sistemų kūrimo ir diegimo principus;

- išmanyti dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu, gebėti naudotis duomenų bazėmis ir dirbti su Darbo organizavimo ir dokumentų tvarkymo programų sistema „Kontora 2000“;

- gebėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

- gebėti tinkamai organizuoti informacinių technologijų sričiai priskirtų projektų vykdymą;

- atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma ,,Slaptai“ ir asmens patikimumo pažymėjimą.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas pagal kompetenciją vykdo šias funkcijas:

- siekdamas tinkamai įgyvendinti skyriaus kompetencijai priskirtas funkcijas, asmeniškai atsako, organizuoja ir kontroliuoja skyriaus darbą;

- siekdamas užtikrinti skyriaus veiklą bei kontrolę teikia siūlymus dėl skyriui priskirtos veiklos tobulinimo, valstybės tarnautojų skatinimo, tarnybinių nuobaudų taikymo, kvalifikacijos tobulinimo, reikalingų darbo sąlygų užtikrinimo ir gerinimo;

- siekdamas tinkamai įgyvendinti skyriaus kompetencijai priskirtas funkcijas, pagal kompetenciją teikia siūlymus tarnybos vadovybei rengiant dokumentus dėl informacinių technologijų prioritetų, metodų ir priemonių įgyvendinimo planų;

- siekdamas tarnyboje plėtoti naujas technologijas, analizuoja, teikia siūlymus tarnybos vadovybei dėl naujų informacinių technologijų ir įrangos įsigijimo, suderinamumo, veiksmingo panaudojimo;

- siekdamas tinkamai įgyvendinti skyriaus kompetencijai priskirtas funkcijas, bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių teisėsaugos institucijomis bei tarptautinėmis organizacijomis;

- siekdamas tinkamai užtikrinti informacinių sistemų veikimą, organizuoja centralizuotų informacinių sistemų eksploatavimą, teikia pasiūlymus dėl informacinių sistemų eksploatavimo pagerinimo;

- siekdamas įgyvendinti pavestas funkcijas, organizuoja tarnybos ir padalinių pateiktų pasiūlymų dėl informacinių sistemų modernizavimo ar įdiegimo analizę;

- siekdamas tobulinti informacinių sistemų veikimą, organizuoja ir kontroliuoja techninių sąlygų projektams ruošimą informacinių sistemų srityje;

- siekdamas užtikrinti vykdomų projektų kokybę, kontroliuoja skyriui pavestų projektų įdiegimo eigą;

- siekdamas užtikrinti tinkamą informacinių sistemų veikimą, pagal kompetenciją atlieka funkcijas, susijusias su informacinių sistemų duomenų tvarkymu;

- vykdo kitus tarnybos vadovybės nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti tarnybos strateginiai tikslai.

 

© Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Visos teisės saugomos. Sprendimas: Idamas, Infostruktūra. Įdiegta Smart Web sistema.