2017 m. sausio 23 d., pirmadienis
 
English
Į pradžią
VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBA
prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Kontaktų sąrašas Savanorių pr. 2, LT-03116 Vilnius, Lietuva
Tel. (+370 5) 271 9305
Faks. (+370 5) 271 9306
Į./k. 188608252
Vertikalus meniu
 
Lankytojų statistika
Skaičiuojama nuo: 2007-05-01
Iš viso apsilankė: 7987061
Šiandien apsilankė: 2244
Dabar naršo: 82

Biudžetinė įstaiga
Įmonės kodas 188608252

Savanorių pr. 2
LT-03116 Vilnius, Lietuva
Tel. (+370 5) 271 9305
Faks. (+370 5) 271 9306

Pasitikėjimo telefonas
8-800 10 112

El.paštas dvks@vsat.vrm.lt

Duomenys apie VSAT prie VRM kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Imuniteto skyriaus viršininkas

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą (vienpakopių universitetinių studijų arba bakalauro ir magistro kvalifikacinius laipsnius);

- turėti ne mažesnę kaip 3 metų kriminalinės žvalgybos darbo patirtį;

- būti susipažinusiam su Europos Sąjungos, Šengeno teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais tarnybinę veiklą;

- išmanyti dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu, darbo organizavimo ir dokumentų tvarkymo programų sistema „Kontora 2000“, gebėti naudotis duomenų bazėmis;

- mokėti kaupti, sisteminti ir analizuoti informaciją, daryti apibendrinimus ir išvadas;

- mokėti vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių arba rusų) pradedančio vartotojo lygmens A2 lygiu;

- sveikatos būklė turi atitikti Sveikatos būklės reikalavimų pareigūnams sąvado III skiltį;

- fizinis pasirengimas turi atitikti pareigūnams, priskiriamiems pagal darbo pobūdį trečiajam lygiui, nustatytus fizinio pasirengimo reikalavimus;

- atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Visiškai slaptai“.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

- siekdamas, kad būtų įgyvendinti skyriaus bei rinktinių imuniteto poskyrių veiklos tikslai ir funkcijos, organizuoja, koordinuoja, kontroliuoja skyriaus ir rinktinių imuniteto poskyrių veiklą, nustato prioritetines veiklos kryptis, teikia metodinę pagalbą;

- siekdamas organizuoti skyriaus ir rinktinių imuniteto poskyrių veiklą, teikia siūlymus dėl skyriaus ir rinktinių imuniteto poskyrių struktūros, funkcijų ir pareigybių sąrašo tobulinimo, pavaldžių pareigūnų skatinimo, kvalifikacijos kėlimo, darbo sąlygų gerinimo;

- pagal kompetenciją siekdamas informuoti Tarnybos vadovybę, reguliariai teikia informaciją apie korupcijos pasireiškimo mastą, dinamiką ir tendencijas Tarnyboje;

- siekdamas užtikrinti skyriui kriminalinei žvalgybai finansuoti skirtų lėšų teisėtą, efektyvų ir racionalų naudojimą, tvarko šias lėšas bei su jų panaudojimu susijusius dokumentus;

- siekdamas užtikrinti, kad rinktinių imuniteto poskyriuose būtų racionaliai ir pagrįstai naudojamos kriminalinei žvalgybai finansuoti skirtos lėšos, kontroliuoja jų panaudojimą;

- siekdamas užtikrinti rinktinių imuniteto poskyrių vykdomos kriminalinės žvalgybos koordinavimą ir kontrolę, tvarko centralizuotą slaptųjų bendradarbių ir kriminalinės žvalgybos tyrimo bylų apskaitą;

- siekdamas gerinti kovą su korupcija, užtikrinti korupcijos prevencijos efektyvumą, keitimąsi informacija, pažangios patirties perėmimą, teisės aktų nustatyta tvarka bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių teisėsaugos institucijomis, šalies ir tarptautinėmis organizacijomis;

- siekdamas tinkamai vykdyti skyriaus (Tarnybos) funkcijas, pagal kompetenciją atstovauja skyriui (Tarnybai) Lietuvos Respublikos teisėsaugos ir valstybės institucijose;

- siekdamas gerinti Tarnybos veiklą, pagal kompetenciją teikia pasiūlymus ir pastabas dėl galiojančių teisės aktų ir jų projektų;

- siekdamas, kad būtų operatyviai atskleistos Tarnybos valstybės tarnautojų padarytos korupcinės nusikalstamos veikos ir padėti ikiteisminio tyrimo pareigūnui per kuo trumpiausią laiką atlikti ikiteisminį tyrimą, atlieka procesinius veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekse;

- vykdo kitus Tarnybos vado nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Tarnybos strateginiai tikslai.

 

© Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Visos teisės saugomos. Sprendimas: Idamas, Infostruktūra. Įdiegta Smart Web sistema.