2017 m. sausio 23 d., pirmadienis
 
English
Į pradžią
VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBA
prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Kontaktų sąrašas Savanorių pr. 2, LT-03116 Vilnius, Lietuva
Tel. (+370 5) 271 9305
Faks. (+370 5) 271 9306
Į./k. 188608252
Vertikalus meniu
 
Lankytojų statistika
Skaičiuojama nuo: 2007-05-01
Iš viso apsilankė: 7987061
Šiandien apsilankė: 2244
Dabar naršo: 82

Biudžetinė įstaiga
Įmonės kodas 188608252

Savanorių pr. 2
LT-03116 Vilnius, Lietuva
Tel. (+370 5) 271 9305
Faks. (+370 5) 271 9306

Pasitikėjimo telefonas
8-800 10 112

El.paštas dvks@vsat.vrm.lt

Duomenys apie VSAT prie VRM kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

SKOV Pasienio kontrolės punktų skyriaus viršininkas

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės ar viešojo administravimo krypties išsilavinimą;

- turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį valstybės sienos apsaugos srityje;

- būti susipažinusiam su Europos Sąjungos, Šengeno teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais tarnybinę veiklą;

- išmanyti dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu, gebėti naudotis duomenų bazėmis;

- mokėti vieną užsienio kalbą (anglų arba rusų) pradedančio vartotojo lygmens A2 lygiu;

- turėti darbo organizavimo, planavimo ir koordinavimo įgūdžių;

- sveikatos būklė turi atitikti Sveikatos būklės reikalavimų pareigūnams sąvado III skiltį;

- fizinis pasirengimas turi atitikti pareigūnams, priskiriamiems pagal darbo pobūdį trečiajam lygiui, nustatytus fizinio pasirengimo reikalavimus;

- atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma ,,Slaptai“, ir asmens patikimumo pažymėjimą. 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

- siekdamas, kad būtų įgyvendinti skyriaus veiklos tikslai ir funkcijos, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja skyriaus veiklą, nustato skyriaus prioritetines veiklos kryptis, teikia metodinę ir praktinę pagalbą skyriaus valstybės tarnautojams;

- siekdamas įgyvendinti pavestas funkcijas struktūriniuose padaliniuose, koordinuoja ir kontroliuoja veiklos PKP organizavimą, teikia siūlymus dėl veiklos prioritetų, organizuoja ir vykdo metodinės pagalbos teikimą;

- siekdamas koordinuoti ir kontroliuoti tarnybos struktūrinių padalinių veiklą, organizuoja ir atlieka PKP veiklos efektyvumo ir priimtų sprendimų pagrįstumo vertinimus, tarnybos struktūrinių padalinių veiklos patikrinimus bei teikia išvadas ir pasiūlymus;

- siekdamas tinkamai įgyvendinti skyriaus kompetencijai priskirtas funkcijas, bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių teisėsaugos ir PKP veiklą vykdančiomis institucijomis, FRONTEX, kitomis LR ir ES institucijomis bei tarptautinėmis organizacijomis;

- siekdamas informuoti tarnybos/valdybos vadovybę, teikia informaciją apie vykdomus darbus, jų įgyvendinimo rezultatus ir perspektyvas priskirtose veiklos srityse, teikia ataskaitas apie skyriaus veiklą;

- siekdamas tinkamai įgyvendinti skyriaus kompetencijai priskirtas funkcijas, atstovauja tarnybai tarpžinybiniuose susitikimuose ir tarptautiniuose renginiuose, dalyvauja nagrinėjant įvykius pasienio kontrolės punktuose;

- siekdamas tinkamai organizuoti skyriui pavestas funkcijas ir įgyvendinti tarnybos tikslus dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus šiais klausimais;

- siekdamas užtikrinti skyriaus veiklą bei kontrolę teikia siūlymus dėl skyriui priskirtos veiklos tobulinimo, valstybės tarnautojų skatinimo, tarnybinių nuobaudų taikymo, kvalifikacijos tobulinimo, reikalingų darbo sąlygų užtikrinimo ir gerinimo;

- tobulindamas skyriaus priskirtų funkcijų įgyvendinimą, organizuoja ir vykdo pažangios patirties diegimą/skleidimą skyriuje, valdyboje ir tarnybos struktūriniuose padaliniuose, skyriaus praktiniame darbe naudoja naujus (pažangius) darbo metodus ir formas;

- siekdamas vykdyti struktūrinių padalinių veiklos organizavimą ir koordinavimą, organizuoja ir vykdo tarnybos priemonių ir personalo poreikio struktūriniuose padaliniuose analizę bei teikia siūlymus dėl veiklos tobulinimo;

- vykdo kitus tarnybos vadovybės nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti tarnybos strateginiai tikslai.

- siekdamas užtikrinti, kad nepertraukiamai būtų vykdomos valdybos funkcijos, nesant valdybos viršininko, laikinai vykdo jo funkcijas.

 

 

© Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Visos teisės saugomos. Sprendimas: Idamas, Infostruktūra. Įdiegta Smart Web sistema.