2020 m. liepos 7 d., antradienis
 
English
Į pradžią
VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBA
prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Savanorių pr. 2, LT-03116 Vilnius, Lietuva
Tel. (+370 5) 271 9305
Faks. (+370 5) 271 9306
Į.k. 188608252
Vertikalus meniu
Biudžetinė įstaiga
Įmonės kodas 188608252

Savanorių pr. 2
LT-03116 Vilnius, Lietuva
Tel. (+370 5) 271 9305
Faks. (+370 5) 271 9306

Pasitikėjimo telefonas
8-800 10 112

El.paštas dvks@vsat.vrm.lt

Duomenys apie VSAT prie VRM kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

VSAT pareigūnų teisės pasienio kontrolės punkte
Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai pasienio kontrolės punktuose atsako už asmenų ir transporto priemonių vykimo per valstybės sieną kontrolę.
 
Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai:
 • - tikrina asmenų ir transporto priemonių dokumentus, daro juose reikiamas žymas;
 • - išsiaiškina atvykstančių užsieniečių vykimo tikslą, kelionės pobūdį, tikrina, ar atvykstantys užsieniečiai turi pakankamai lėšų pragyventi buvimo Lietuvos Respublikoje metu, ar nėra įtraukti į užsieniečių, kuriems draudžiama atvykti į Lietuvos Respubliką, sąrašą, ar atitinka kitus Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus įleidimo į Lietuvos Respubliką reikalavimus;
 • - įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka išduoda užsieniečiams vizas ar kitus leidimus kirsti valstybės sieną;
 • - įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima užsieniečių prašymus suteikti pabėgėlio statusą Lietuvos Respublikoje;
 • - tikrina nustatytose įskaitose, duomenų bazėse ir kituose informacijos šaltiniuose duomenis apie kertančius valstybės sieną asmenis ir transporto priemones;
 • - tikrina transporto priemones, ar jose nėra pasislėpusių asmenų;
 • - atlieka asmenų ir transporto priemonių, kertančių valstybės sieną, ir gabenamų krovinių radiacinę kontrolę;
 • - užtikrina pasienio kontrolės punktuose, kuriuose nėra muitinės įstaigų, kad vykstantys per šiuos pasienio kontrolės punktus asmenys, gabendami daiktus, už kuriuos imami importo (eksporto) muitai ir kiti mokesčiai ar kuriems taikomi įvežimo (išvežimo) draudimai bei apribojimai, laikytųsi nustatytųjų šių daiktų įvežimo (išvežimo) normų;
 • - kontroliuoja asmenų, transporto priemonių judėjimą pasienio kontrolės punkto teritorijoje;
 • - priima grąžinamus iš kitų valstybių ir perduoda išsiunčiamus iš Lietuvos Respublikos asmenis;
 • - renka įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas valstybės rinkliavas;
 • - palaiko viešąją tvarką, užtikrina visuomenės rimtį, kertančių valstybės sieną asmenų ir pasienio kontrolės punkte dirbančių pareigūnų saugumą, tarnybos tikslais ar saugumo sumetimais apriboja įėjimą ar įvažiavimą į tam tikrą pasienio kontrolės punkto teritorijos dalį;
 • - įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais sulaiko neteisėtai kertančius valstybės sieną asmenis ir transporto priemones, o pasienio kontrolės punktuose, kuriuose nėra muitinės postų, – ir neteisėtai gabenamas prekes (daiktus);
 • - įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais sulaiko, kol priimamas atitinkamas sprendimas, asmenis, be leidimo įvežančius ar išvežančius šaunamuosius ginklus, šaudmenis, sprogmenis, sprogstamąsias, narkotines, psichotropines, pavojingas ir (ar) kenksmingąsias medžiagas;
 • - įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais taiko administracinės atsakomybės priemones už pasienio kontrolės punktų veiklos taisyklių pažeidimus;
 • - įstatymų nustatyta tvarka vykdo operatyvinę veiklą, atlieka kvotą baudžiamosiose bylose;
 • - vykdo kitas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

 < Atgal

 

© Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Visos teisės saugomos.