2017 m. sausio 23 d., pirmadienis
 
English
Į pradžią
VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBA
prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Kontaktų sąrašas Savanorių pr. 2, LT-03116 Vilnius, Lietuva
Tel. (+370 5) 271 9305
Faks. (+370 5) 271 9306
Į./k. 188608252
Vertikalus meniu
 
Lankytojų statistika
Skaičiuojama nuo: 2007-05-01
Iš viso apsilankė: 7987061
Šiandien apsilankė: 2244
Dabar naršo: 82

Biudžetinė įstaiga
Įmonės kodas 188608252

Savanorių pr. 2
LT-03116 Vilnius, Lietuva
Tel. (+370 5) 271 9305
Faks. (+370 5) 271 9306

Pasitikėjimo telefonas
8-800 10 112

El.paštas dvks@vsat.vrm.lt

Duomenys apie VSAT prie VRM kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Vidaus audito skyriaus vyresnysis specialistas

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;

- turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo vidaus audito srityje patirtį;

- būti susipažinusiam su Europos Sąjungos, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais tarnybos ir vidaus reikalų sistemos įstaigų veiklą, tarptautiniais audito ir vidaus audito profesinės praktikos standartais bei mokėti taikyti juos praktiniame darbe;

- išmanyti dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti su ,,Microsoft Office“ programiniu paketu, Darbo organizavimo ir dokumentų tvarkymo programų sistema ,,Kontora 2000“;

- turi atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su Lietuvos Respublikos įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma ,,Slaptai“.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

- atlieka tarnybos ir jos struktūrinių padalinių valstybės tarnautojų kvalifikacijos kėlimo, pareigūnų mokymų vidaus auditą tam, kad būtų užtikrinti norminių teisės aktų reikalavimai;

- atlieka tarnybos ir jos struktūrinių padalinių informacinių sistemų ir duomenų bazių vidaus auditą tam, kad būtų įvertintas infgormacinių sistemų ir duomenų bazių saugumas, veiksmingumas, norminių teisės aktų laikymasis;

- nustatyta tvarka rengia vidaus audito ataskaitas su išvadomis ir rekomendacijomis, kaip ištaisyti vidaus audito metu nustatytus neatitikimus, kaip tobulinti tarnybos veiklą ir vidaus kontrolę tam, kad būtų pasiekti tarnybos veiklos tikslai;

- renka, kaupia, sistemina ir analizuoja audito metu gautą informaciją, sudaro vidaus auditoriaus darbo dokumentus tam, kad būtų užtikrinti vidaus audito ir vidaus kontrolės įstatymo reikalavimai;

- kaupia metodinę medžiagą bei norminius teisės aktus pagal pareigybės aprašyme nustatytas vykdyti funkcijas tarnybos ir jos struktūrinių padalinių veiklos planavimo, vykdymo, kontrolės ir atskaitomybės klausimais bei kitus dokumentus, reikalingus auditui atlikti ir vidaus audito programoms rengti tam, kad būtų pasiekti skyriaus veiklos tikslai;

- atlikus auditą, sudaro vidaus audito dokumentų bylas tam, kad būtų užtikrintas dokumentų saugumas;

- vykdo pažangos stebėjimą (veiklą po audito) tam, kad būtų tarnyboje sukurta ir įdiegta vidaus kontrolės sistema;

- tvarko skyriaus dokumentus pagal dokumentacijos planus ir perduoda bylas archyvui tam, kad būtų užtikrinta dokumentacijos apskaita bei saugumas;

- tvarko skyriaus darbo laiko apskaitą tam, kad būtų užtikrinti norminių teisės aktų reikalavimai;

- vykdo kitus tarnybos vado, skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti tarnybos strateginiai tikslai.

 

© Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Visos teisės saugomos. Sprendimas: Idamas, Infostruktūra. Įdiegta Smart Web sistema.