2017 m. kovo 24 d., penktadienis
 
English
Į pradžią
VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBA
prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Kontaktų sąrašas Savanorių pr. 2, LT-03116 Vilnius, Lietuva
Tel. (+370 5) 271 9305
Faks. (+370 5) 271 9306
Į./k. 188608252
Vertikalus meniu
 
Lankytojų statistika
Skaičiuojama nuo: 2007-05-01
Iš viso apsilankė: 8196211
Šiandien apsilankė: 1817
Dabar naršo: 110

Biudžetinė įstaiga
Įmonės kodas 188608252

Savanorių pr. 2
LT-03116 Vilnius, Lietuva
Tel. (+370 5) 271 9305
Faks. (+370 5) 271 9306

Pasitikėjimo telefonas
8-800 10 112

El.paštas dvks@vsat.vrm.lt

Duomenys apie VSAT prie VRM kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Kanceliarijos vyresnysis specialistas (1)

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

- turėti aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą arba aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

- būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais archyvų darbą, dokumentų tvarkymo, apskaitos ir teisės aktų rengimo taisykles ir  reikalavimus;

- gebėti dirbti ,,Microsoft Office“ programiniu paketu, žiniatinklio naršymo programa ,,Internet Explorer“, Darbo organizavimo ir dokumentų tvarkymo programų sistema „Kontora 2000“ (toliau – DVS);

- atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma ,,Slaptai“, ir asmens patikimumo pažymėjimą.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

Siekdamas pagal teisės aktų reikalavimus organizuoti archyvo darbą:

- rengia tarnybos neįslaptintą dokumentacijos planą, plano papildymo sąrašą, siekdamas įgyvendinti bylų (dokumentų) tvarkymą ir apskaitą nustatančius teisės aktus;

- ruošia nuolat ir ilgo saugojimo bylų (dokumentų) apyrašus, trumpo saugojimo bylų bei dokumentų registrų sąrašus, rengia bylų (dokumentų) naikinimo aktus, siekdamas įgyvendinti su tuo susijusių teisės aktų reikalavimus;

- užtikrindamas dokumentacijos išsaugojimą, aprašo ir sistemina pagal nustatytą tvarką bylas;

- teikia metodinę pagalbą tarnybos padalinių tarnautojams ir darbuotojams formuojant einamųjų metų bylas, siekdamas įgyvendinti su tuo susijusių teisės aktų reikalavimus;

- priima iš tarnybos padalinių bylas (dokumentus) saugoti į archyvą, tikrina jų įforminimą;

- kontroliuoja tarnybos ir jos struktūriniuose padaliniuose esančių bylų (dokumentų) įforminimą, kaupimą, saugojimą ir tvarkingą naudojimą bei bylų (dokumentų) perdavimą į archyvą;

- tvarko ir saugo Kanceliarijoje esančias bylas;

- kontroliuoja archyve saugomų bylų (dokumentų) būklę, esant būtinumui, organizuoja pažeistų bylų (dokumentų) sutvarkymą, reikalauja, kad archyvo patalpose būtų normalios saugojimo sąlygos;

- prireikus atlieka bylų (dokumentų) paiešką, iš archyvo išduoda tarnybos padalinių tarnautojams ir darbuotojams bylas (dokumentus), teisės aktų nustatyta tvarka pateikia reikiamas dokumentų patvirtintas kopijas;

- užtikrina saugomų bylų (dokumentų) apskaitą ir saugojimą;

- išsiunčia paštu tarnybos dokumentus (siuntas) ir pildo Siunčiamų dokumentų siuntų registrą; nuveža ir paima iš Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos korespondenciją, kad būtų užtikrintas jos pateikimas adresatams nustatytu laiku;

- patikrina tinkamą dokumentų įforminimą ir pasirašymą, registruoja, skenuoja tarnybos rengtus dokumentus, vadovaujantis dokumentacijos planu, įrašo dokumentus į atitinkamas bylas, išsiunčia (paštu, el. paštu arba kitais telekomunikacijos įrenginiais) adresatams;

- vykdo kitus tarnybos vadovybės, Kanceliarijos vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti tarnybos strateginiai tikslai.

 

© Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Visos teisės saugomos. Sprendimas: Idamas, Infostruktūra. Įdiegta Smart Web sistema.