2017 m. sausio 23 d., pirmadienis
 
English
Į pradžią
VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBA
prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Kontaktų sąrašas Savanorių pr. 2, LT-03116 Vilnius, Lietuva
Tel. (+370 5) 271 9305
Faks. (+370 5) 271 9306
Į./k. 188608252
Vertikalus meniu
 
Lankytojų statistika
Skaičiuojama nuo: 2007-05-01
Iš viso apsilankė: 7987061
Šiandien apsilankė: 2244
Dabar naršo: 82

Biudžetinė įstaiga
Įmonės kodas 188608252

Savanorių pr. 2
LT-03116 Vilnius, Lietuva
Tel. (+370 5) 271 9305
Faks. (+370 5) 271 9306

Pasitikėjimo telefonas
8-800 10 112

El.paštas dvks@vsat.vrm.lt

Duomenys apie VSAT prie VRM kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

KPKOV Migracijos skyriaus vyresnysis specialistas (1)

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities viešojo administravimo arba teisės krypties išsilavinimą;

- būti susipažinęs su Europos Sąjungos, Šengeno teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais tarnybos veiklą;

- išmanyti dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu, gebėti naudotis duomenų bazėmis, Darbo organizavimo ir dokumentų tvarkymo programų sistema „Kontora 2000“;

- sveikatos būklė turi atitikti Sveikatos būklės reikalavimų pareigūnams sąvado III skiltį;

- fizinis pasirengimas turi atitikti pareigūnams, priskiriamiems pagal darbo pobūdį trečiajam lygiui, nustatytus fizinio pasirengimo reikalavimus;

- turi atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

- siekdamas užtikrinti integruoto sienos saugumo modelio pirmojo lygio (veikla trečiosiose šalyse) nelegalios migracijos prevencinę veiklą, vykdo išankstines konsultacijas prieš išduodant užsieniečiams vizas;

- siekdamas užtikrinti efektyvų vizų konsultacijų vykdymą, rengia Migracijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Migracijos departamentas) valstybių, dėl kurių piliečių bus vykdomos konsultacijos vizų išdavimo klausimais, sąrašą;

- renka informaciją apie panaikintas ir atšauktas vizas tam, kad būtų užtikrintas skubus informacijos perdavimas tarnybos struktūriniams padaliniams, suinteresuotiems padaliniams bei institucijoms;

- siekdamas užtikrinti Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nuostatų įgyvendinimą, koordinuoja ir kontroliuoja teikimų Migracijos departamentui dėl užsieniečių, kuriems gali būti uždrausta atvykti į Lietuvos Respubliką, rengimą bei pagal kompetenciją juos rengia;

- siekdamas užtikrinti efektyvią nelegalios migracijos prevenciją, analizuoja ir teikia informaciją tarnybai ir jos struktūriniams padaliniams apie galimos nelegalios migracijos rizikos faktorius;

- pagal kompetenciją bendradarbiauja su fiziniais asmenimis, ūkio subjektais bei visuomeninėmis organizacijomis dėl dokumentų, reikalingų patvirtinti užsieniečio teisėtą buvimą Lietuvos Respublikos teritorijoje, tam kad būtų įgyvendintos tarnybai pavestos su užsieniečių kontrole susijusios funkcijos;

- siekdamas užtikrinti skyriui pavestų funkcijų vykdymą, pagal kompetenciją dalyvauja rengiant teisės aktų projektus;

- nagrinėja ir rengia atsakymus į asmenų ir institucijų raštus (paklausimus) skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais tam, kad būtų suteikta kompetentinga informacija;

- vykdo kitus tarnybos vado, valdybos, skyriaus viršininko nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam, kad būtų pasiekti tarnybos strateginiai tikslai.

 

© Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Visos teisės saugomos. Sprendimas: Idamas, Infostruktūra. Įdiegta Smart Web sistema.