2017 m. sausio 23 d., pirmadienis
 
English
Į pradžią
VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBA
prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Kontaktų sąrašas Savanorių pr. 2, LT-03116 Vilnius, Lietuva
Tel. (+370 5) 271 9305
Faks. (+370 5) 271 9306
Į./k. 188608252
Vertikalus meniu
 
Lankytojų statistika
Skaičiuojama nuo: 2007-05-01
Iš viso apsilankė: 7987061
Šiandien apsilankė: 2244
Dabar naršo: 82

Biudžetinė įstaiga
Įmonės kodas 188608252

Savanorių pr. 2
LT-03116 Vilnius, Lietuva
Tel. (+370 5) 271 9305
Faks. (+370 5) 271 9306

Pasitikėjimo telefonas
8-800 10 112

El.paštas dvks@vsat.vrm.lt

Duomenys apie VSAT prie VRM kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Tarptautinių operacijų skyriaus vyresnysis specialistas (2)

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių ar humanitarinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

- būti gerai susipažinusiam su Europos Sąjungos, Šengeno ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais tarptautinius santykius ir tarnybinę veiklą;

- išmanyti Europos Sąjungos teisės aktų perkėlimo į nacionalinę teisę tvarką, pagrindines Europos Sąjungos steigiamųjų, jas keičiančių sutarčių ir kitų teisės aktų nuostatas, įtvirtinančias Europos Sąjungos ir valstybių narių kompetencijos pasidalijimą, institucijų struktūrą ir veiklą, sprendimo priėmimo tvarką ir kt., Europos Sąjungos reikalų koordinavimo tvarką;

- gebėti dirbti ,,Microsoft Office“ programiniu paketu, Darbo organizavimo ir dokumentų tvarkymo programų sistema ,,Kontora 2000“;

- mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

- mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

- atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

- vykdo dokumentų vertimą iš (į) užsienio kalbų (-as) tam, kad būtų užtikrintas informacijos prieinamumas;

- užtikrina vertimą susitikimų su užsienio valstybių delegacijomis metu tam, kad būtų užtikrintas efektyvus susitikimų vykdymas su užsienio valstybių institucijų atstovais;

- kartu su padalinių atstovais rengia užsienio delegacijų atstovų priėmimų, derybų, kitų susitikimų medžiagą tam, kad būtų užtikrintas efektyvus susitikimų vykdymas su užsienio valstybių institucijų atstovais;

- nustatyta tvarka rengia medžiagą, renka informaciją ir pateikia ją vykstantiems į užsienio valstybes tarnybos vadovams tam, kad būtų užtikrintas efektyvus susitikimų vykdymas su užsienio valstybių institucijų atstovais;

- dalyvauja rengiant paramos užsienio valstybių institucijoms tarptautinius projektus tam, kad būtų pasiekti tarnybos tikslai;

- užtikrina, kad turima informacija apie užsienio valstybėse sukauptą gerąją praktiką būtų perteikta tarnybos suinteresuotiems padaliniams tam, kad sukaupta minėta medžiaga turėtų liekamąją vertę ir būtų tinkamai pritaikyta;

- derybų ir susitikimų metu protokoluoja susitikimų eigą tam, kad būtų įvykdyti priimti sprendimai;

- teikia tarnybos vadovybei ir struktūriniams padaliniams informacinę medžiagą apie ES, kitų valstybių patirtį saugant valstybės sieną bei kitais aktualiais tarptautinio bendradarbiavimo klausimais tam, kad sukaupta minėta medžiaga turėtų liekamąją vertę ir būtų tinkamai pritaikyta;

- vykdo kitus skyriaus viršininko ir tarnybos vadovybės nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti tarnybos strateginiai tikslai.

 

© Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Visos teisės saugomos. Sprendimas: Idamas, Infostruktūra. Įdiegta Smart Web sistema.