2017 m. vasario 27 d., pirmadienis
 
English
Į pradžią
VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBA
prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Kontaktų sąrašas Savanorių pr. 2, LT-03116 Vilnius, Lietuva
Tel. (+370 5) 271 9305
Faks. (+370 5) 271 9306
Į./k. 188608252
Vertikalus meniu
 
Lankytojų statistika
Skaičiuojama nuo: 2007-05-01
Iš viso apsilankė: 8109401
Šiandien apsilankė: 169
Dabar naršo: 13

Biudžetinė įstaiga
Įmonės kodas 188608252

Savanorių pr. 2
LT-03116 Vilnius, Lietuva
Tel. (+370 5) 271 9305
Faks. (+370 5) 271 9306

Pasitikėjimo telefonas
8-800 10 112

El.paštas dvks@vsat.vrm.lt

Duomenys apie VSAT prie VRM kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

KPKOV Informacijos analizės skyriaus vyresnysis specialistas (1)

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių, humanitarinių ar fizinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

- turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo su šiuolaikinėmis duomenų bazėmis patirtį ir išmanyti duomenų bazių valdymo sistemas (privalumas – darbo su programinėmis įrangomis ,,MySQL“ ir ,,i2“ įgūdžiai);

- būti susipažinusiam su Europos Sąjungos, Šengeno teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais tarnybinę veiklą, duomenų apsaugą;

- išmanyti dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti ,,Microsoft Office“ programiniu paketu, darbo organizavimo ir dokumentų tvarkymo programų sistema „Kontora 2000“;

- turėti praktinių analitinių pažymų, apžvalgų bei kitų dokumentų rengimo įgūdžių;

- mokėti vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių arba rusų) pradedančio vartotojo lygmens A1 lygiu;

- sveikatos būklė turi atitikti Sveikatos būklės reikalavimų pareigūnams sąvado III skiltį;

- fizinis pasirengimas turi atitikti pareigūnams, priskiriamiems pagal darbo pobūdį trečiajam lygiui, nustatytus fizinio pasirengimo reikalavimus;

- atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

- siekdamas užtikrinti valdybai ir skyriui  iškeltų tikslų įgyvendinimą, teisės aktų nustatyta tvarka kaupia, sistemina ir analizuoja duomenis apie tarnybai pagal kompetenciją priskirtas tirti nusikalstamas veikas, susijusias su vogtomis transporto priemonėmis, numato šio reiškinio galimus pokyčius ir jo kontrolės būdus, pagal kompetenciją teikia rekomendacijas dėl tarnybos kriminalinės žvalgybos subjektų veiklos prioritetų, krypčių ir išteklių paskirstymo, rengia analitines apžvalgas, ataskaitas šia tematika;

- siekdamas, kad tarnyboje būtų tinkamai įgyvendintas informacinis aprūpinimas analizei atlikti:

- naudodamasis specializuota programine įranga, iš į vairių šaltinių renka, kaupia ir apdoroja duomenis;

- rengia analitines pažymas ir ataskaitas pagal tarnybos padalinių ir rinktinių kriminalinės žvalgybos subjektų pateiktus prašymus;

- naudodamas specializuotą programinę įrangą, vykdo informacijos paiešką pagal nestandartines užklausas;

- pagal savo kompetenciją bendradarbiauja informacijos analizės klausimais su kitomis šalies ir užsienio teisėsaugos institucijomis;

- nagrinėja valdybos informacinės analitinės veiklos efektyvumą ir teikia pasiūlymus dėl jos tobulinimo;

- teikia pagalbą tarnybos struktūriniams padaliniams tobulinant jų informacinę analitinę veiklą ir kitais skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

- pagal kompetenciją dalyvauja tarnybos, PD, FNTT ir MD bendro Kriminalinės informacijos analizės centro veikloje tam, kad būtų tinkamai atstovaujama tarnybai ir įgyvendinti tarnybai keliami tikslai;

- vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti tarnybos strateginiai tikslai.

 

© Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Visos teisės saugomos. Sprendimas: Idamas, Infostruktūra. Įdiegta Smart Web sistema.