2019 m. balandžio 23 d., antradienis
 
English
Į pradžią
VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBA
prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Savanorių pr. 2, LT-03116 Vilnius, Lietuva
Tel. (+370 5) 271 9305
Faks. (+370 5) 271 9306
Į.k. 188608252
Vertikalus meniu
Biudžetinė įstaiga
Įmonės kodas 188608252

Savanorių pr. 2
LT-03116 Vilnius, Lietuva
Tel. (+370 5) 271 9305
Faks. (+370 5) 271 9306

Pasitikėjimo telefonas
8-800 10 112

El.paštas dvks@vsat.vrm.lt

Duomenys apie VSAT prie VRM kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Turto valdymo skyriaus vyresnysis specialistas (3)

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių ar humanitarinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

- būti susipažinusiam su Europos Sąjungos, Šengeno teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės institucijų veiklą, tarptautinio protokolo pagrindus ir kitą tarnybinę veiklą;

- išmanyti dokumentų rengimo taisykles, gebėti dirbti ,,Microsoft Office“ programiniu paketu, Darbo organizavimo ir dokumentų tvarkymo programų sistema ,,Kontora 2000“;

- mokėti vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių arba rusų) pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

- atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma ,,Riboto naudojimo“.

PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

- siekdamas užtikrinti, kad tarptautinis bendradarbiavimas vyktų sklandžiai, renka ir teikia medžiagą ir priemones susitikimams su užsienio valstybių institucijų delegacijomis;

- siekdamas užtikrinti, kad būtų įvykdytos tarptautinio bendradarbiavimo priemonės, organizuoja  suvenyrų pristatymą, išdavimą ir nurašymą;

- siekdamas užtikrinti, kad pasitarimai ir posėdžiai tarnyboje vyktų sklandžiai,  ruošia tarnybos pasitarimų sales;

- siekdamas užtikrinti, kad būtų apmokėta už suteiktas paslaugas vykdant tarptautinio bendradarbiavimo priemones, gauna finansinius dokumentus iš paslaugų teikėjų,  juos įformina ir pateikia Finansų skyriui;

- siekdamas užtikrinti, kad tarptautinis bendradarbiavimas vyktų sklandžiai, rengia užsienio delegacijų vizitus (sudaro programas, sąmatas), kontroliuoja sąmatose numatytų lėšų panaudojimą, lydi delegacijas vizitų metu;

- siekdamas užtikrinti, kad lėšos būtų tinkamai naudojamos, kaupia informaciją apie lėšų, skirtų tarptautiniam bendradarbiavimui, naudojimą ir paskirstymą;

- siekdamas užtikrinti, kad būtų įvykdytos tarptautinio bendradarbiavimo priemonės, organizuoja tarnybos atstovų tarnybines komandiruotes į užsienį;

- vykdo kitus tarnybos vado, skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

 

© Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Visos teisės saugomos. Sprendimas: Idamas, Infostruktūra. Įdiegta Smart Web sistema.