2017 m. sausio 23 d., pirmadienis
 
English
Į pradžią
VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBA
prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Kontaktų sąrašas Savanorių pr. 2, LT-03116 Vilnius, Lietuva
Tel. (+370 5) 271 9305
Faks. (+370 5) 271 9306
Į./k. 188608252
Vertikalus meniu
 
Lankytojų statistika
Skaičiuojama nuo: 2007-05-01
Iš viso apsilankė: 7987061
Šiandien apsilankė: 2244
Dabar naršo: 82

Biudžetinė įstaiga
Įmonės kodas 188608252

Savanorių pr. 2
LT-03116 Vilnius, Lietuva
Tel. (+370 5) 271 9305
Faks. (+370 5) 271 9306

Pasitikėjimo telefonas
8-800 10 112

El.paštas dvks@vsat.vrm.lt

Duomenys apie VSAT prie VRM kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Tarptautinių operacijų skyriaus vyriausiasis specialistas (2)

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių ar humanitarinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

- turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo valstybės sienos apsaugos srityje patirtį;

- būti susipažinusiam su Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais tarnybinę veiklą ir tarptautinius santykius;

- gebėti dirbti ,,Microsoft Office“ programiniu paketu, Darbo organizavimo ir dokumentų tvarkymo programų sistema ,,Kontora 2000“;

- mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

- sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo profesinę veiklą;

- mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

- sveikatos būklė turi atitikti Sveikatos būklės reikalavimų pareigūnams sąvado III skiltį;

- fizinis pasirengimas turi atitikti pareigūnams, priskiriamiems pagal darbo pobūdį trečiajam lygiui, nustatytus fizinio pasirengimo reikalavimus;

- atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“, ir asmens patikimumo pažymėjimą.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

- rengia dvišalius ir daugiašalius bendradarbiavimo su užsienio valstybių institucijomis, tarptautinėmis organizacijomis planus tam, kad būtų įvykdyti priimti sprendimai, pasiekti tarnybai keliami veiklos tikslai;

- organizuoja užsienio valstybių delegacijų ir atstovų vizitus tarnyboje tam, kad būtų užtikrintas skyriaus veiklos tikslų  įgyvendinimas;

- rengia užsienio delegacijų atstovų priėmimų, derybų, kitų susitikimų medžiagą tam, kad būtų užtikrintas tarnybos veiklos plane numatytų tarptautinių priemonių įgyvendinimas;

- užmezga, palaiko ir vysto ryšius su užsienio valstybių sienos apsaugos, kitomis institucijomis;

- palaiko ryšius su Lietuvoje akredituotais užsienio valstybių sienos apsaugos institucijų atstovais ir ryšių karininkais, organizuoja iš jų gautos informacijos paskirstymą ir jų prašomos informacijos apie tarnybos veiklą, bendradarbiavimo interesus ir poreikius rengimą ir teikimą tam, kad būtų pasiekti skyriui priskirti veiklos tikslai;

- kontroliuoja susitikimų protokoluose numatytų priemonių vykdymą, siekdamas užtikrinti, kad būtų įgyvendinti priimti sprendimai;

- organizuoja ir vykdo dokumentų vertimą iš (į) užsienio kalbų (-as) tam, kad būtų užtikrintas tarnybos vadovybės susirašinėjimas su užsienio institucijomis užsienio kalba;

- organizuoja ir užtikrina vertimą susitikimų su užsienio valstybių delegacijomis metu tam, kad būtų užtikrintas efektyvus susitikimų vykdymas su užsienio valstybių institucijų atstovais;

- organizuoja pasitarimus su tarnybos ir jos struktūrinių padalinių pareigūnais ir kitais valstybės tarnautojais tarptautinio bendradarbiavimo klausimais tam, kad būtų pasiekti skyriui priskirti veiklos tikslai;

- nustatyta tvarka kartu rengia medžiagą, renka informaciją ir pateikia ją vykstantiems į užsienio valstybes tarnybos vadovams tam, kad būtų užtikrintas efektyvus susitikimų vykdymas su užsienio valstybių institucijų atstovais;

- organizuoja ir koordinuoja sienos įgaliotinių funkcijų vykdymą;

- atlieka ryšių palaikymo punkto funkcijas užsienio valstybes ir tarpt. organizacijas Lietuvoje atstovaujantiems pasienio ir teisėsaugos ryšių pareigūnams;

- atlieka ryšių palaikymo punkto funkcijas tarnybai kitose valstybėse atstovaujantiems pasienio ir teisėsaugos ryšių pareigūnams;

- vykdo kitus skyriaus viršininko ir tarnybos vadovybės nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti tarnybos strateginiai tikslai.

 

© Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Visos teisės saugomos. Sprendimas: Idamas, Infostruktūra. Įdiegta Smart Web sistema.