2017 m. sausio 23 d., pirmadienis
 
English
Į pradžią
VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBA
prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Kontaktų sąrašas Savanorių pr. 2, LT-03116 Vilnius, Lietuva
Tel. (+370 5) 271 9305
Faks. (+370 5) 271 9306
Į./k. 188608252
Vertikalus meniu
 
Lankytojų statistika
Skaičiuojama nuo: 2007-05-01
Iš viso apsilankė: 7987061
Šiandien apsilankė: 2244
Dabar naršo: 82

Biudžetinė įstaiga
Įmonės kodas 188608252

Savanorių pr. 2
LT-03116 Vilnius, Lietuva
Tel. (+370 5) 271 9305
Faks. (+370 5) 271 9306

Pasitikėjimo telefonas
8-800 10 112

El.paštas dvks@vsat.vrm.lt

Duomenys apie VSAT prie VRM kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

SKOV Pasienio kontrolės punktų skyriaus vyriausiasis specialistas (2)

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės ar viešojo administravimo krypties išsilavinimą;

- turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo vidaus tarnyboje patirtį;

- būti susipažinusiam su Europos Sąjungos, Šengeno teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais tarnybinę veiklą;

- išmanyti dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu, gebėti naudotis duomenų bazėmis ir dirbti su darbo organizavimo ir dokumentų tvarkymo programų sistema „Kontora 2000“;

- mokėti vieną užsienio kalbą (anglų arba rusų) pradedančio vartotojo lygmens A2 lygiu;

- turėti darbo organizavimo, planavimo ir koordinavimo įgūdžių;

- sveikatos būklė turi atitikti Sveikatos būklės reikalavimų pareigūnams sąvado III skiltį;

- fizinis pasirengimas turi atitikti pareigūnams, priskiriamiems pagal darbo pobūdį trečiajam lygiui, nustatytus fizinio pasirengimo reikalavimus;

- atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma ,,slaptai“, ir asmens patikimumo pažymėjimą. 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas asmeniškai atsako už priskirtų veiklos sričių ir nustatytų funkcijų įgyvendinimą bei pagal kompetenciją vykdo šias funkcijas:

- siekdamas užtikrinti efektyvų jūrų uostų ir upių PKP darbą, pagal kompetenciją planuoja ir vykdo šių PKP veiklos organizavimą, koordinavimą ir kontrolę, teikia siūlymus dėl veiklos prioritetų;

- siekdamas įgyvendinti Europos Sąjungos ir Šengeno acquis reikalavimus, dalyvauja rengiant jūrų uostų ir upių PKP strateginius vystymo planus, nustato šių pasienio kontrolės punktų įrangos ir personalo poreikius, jų panaudojimo metodikas, teikia pasiūlymus dėl šių PKP pertvarkymo;

- siekdamas įgyvendinti Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių patikrinimų kertant valstybės sieną, laisvo asmenų judėjimo Šengeno erdvėje užtikrinimo reikalavimus, teikia metodinę  ir praktinę pagalbą tarnybos struktūriniams padaliniams;

- siekdamas jūrų uostų ir upių PKP veiklos efektyvumo, vykdo šių PKP veiklos analizę ir teikia skyriaus viršininkui pasiūlymus dėl tarnybos veiklos būdų ir metodų atliekant patikrinimus kertant valstybės sieną;

- siekdamas tinkamai įgyvendinti skyriaus kompetencijai priskirtas funkcijas, pagal kompetenciją dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus šiais klausimais;

- rengia atsakymus į asmenų ir institucijų paklausimus, konsultuoja asmenis telefonu ir kitomis ryšio priemonėmis skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais tam, kad būtų suteikta kompetentinga informacija;

- atstovauja tarnybai Europos Sąjungos institucijose, kurių pagrindinė veikla susijusi su išorės sienų kontrolės užtikrinimu tam, kad būtų tinkamai atstovaujama tarnybai ir įgyvendinti tarnybos uždaviniai;

- siekdamas užtikrinti tarnybai pavestų funkcijų pasienio tikrinimo klausimais vykdymą, pagal kompetenciją bendradarbiauja su Pasienio kontrolės punktų direkcija, policija, muitine, kitomis teisėsaugos ir teisėtvarkos institucijomis;

- nesant skyriaus pareigūno, kuruojančio oro uostų PKP veiklą, vykdo jo pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas tam, kad būtų užtikrintas skyriaus kompetencijai priskirtų funkcijų vykdymo tęstinumas;

- vykdo kitus tarnybos vadovybės pavedimus tam, kad būtų pasiekti tarnybos strateginiai tikslai.

 

© Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Visos teisės saugomos. Sprendimas: Idamas, Infostruktūra. Įdiegta Smart Web sistema.