2017 m. sausio 23 d., pirmadienis
 
English
Į pradžią
VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBA
prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Kontaktų sąrašas Savanorių pr. 2, LT-03116 Vilnius, Lietuva
Tel. (+370 5) 271 9305
Faks. (+370 5) 271 9306
Į./k. 188608252
Vertikalus meniu
 
Lankytojų statistika
Skaičiuojama nuo: 2007-05-01
Iš viso apsilankė: 7987061
Šiandien apsilankė: 2244
Dabar naršo: 82

Biudžetinė įstaiga
Įmonės kodas 188608252

Savanorių pr. 2
LT-03116 Vilnius, Lietuva
Tel. (+370 5) 271 9305
Faks. (+370 5) 271 9306

Pasitikėjimo telefonas
8-800 10 112

El.paštas dvks@vsat.vrm.lt

Duomenys apie VSAT prie VRM kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Prevencijos skyriaus vyriausiasis specialistas (2)

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities komunikacijos ir informacijos (žurnalisto) krypties išsilavinimą;

- būti susipažinusiam su Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais veiklą nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos srityje, viešosios informacijos pateikimo žiniasklaidai, kitiems asmenims ir tarnybinę veiklą;

- turėti ne mažiau kaip 1 metų darbo patirtį kuriant, administruojant ir prižiūrint plačiajai visuomenei/vartotojams skirtas įmonės ar viešojo sektoriaus institucijos socialinių tinklų paskyras;

- turėti ne mažiau kaip 1 metų darbo patirties rengiant komunikacijos projektus;

- turėti ryšių su visuomene ar žurnalistinio darbo patirties;

- gebėti administruoti tarnybos interneto svetainę;

- išmanyti viešųjų ryšių teoriją ir strategiją, sugebėti ją efektyviai taikyti praktiniame darbe;

- išmanyti dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu ir „Photoshop“ programa, mokėti naudotis komunikacijos priemonėmis, profesionalia vaizdo ir fotoaparatūra.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

- administruoja ir prižiūri tarnybos paskyras socialiniuose tinkluose, rengia ir skelbia juose su tarnybos veikla susijusią informaciją tam, kad būtų užtikrintas tinkamas komunikavimas su visuomene ir didinamas pasieniečio profesijos žinomumas ir prestižas;

- rengia, įgyvendina ir koordinuoja prevencijos ir komunikacijos projektus,  siekdamas stiprinti sienos apsaugą ir viešąjį saugumą bei apie tai informuoti visuomenę;

- rengia rašytinę ir vaizdo informaciją apie tarnybą ir su ja susijusius įvykius tam, kad ji būtų pateikta viešosios informacijos rengėjams ir paskelbta visuomenei;

- pagal skyriaus kompetenciją tvarko ir redaguoja informaciją tarnybos interneto svetainėje tam, kad viešosios informacijos rengėjai ir kiti tarnybos veikla besidomintys asmenys gautų išsamią ir operatyvią informaciją apie tarnybą;

- bendradarbiauja su kitais teisėsaugos ir teisėtvarkos institucijų padaliniais, savivaldos, švietimo, kitų suinteresuotų institucijų ir nevyriausybinių organizacijų atstovais, siekdamas spręsti nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos klausimus;

- atstovauja tarnybai ir propaguoja pasieniečio profesiją viešojoje erdvėje, pagal kompetenciją teikia oficialią informaciją visuomenės atstovams ir viešosios informacijos rengėjams, valstybinėms ir visuomeninėms organizacijoms, pristatydamas tarnybos veiklą ir jos istoriją, siekdamas, kad tarnyba būtų tinkamai reprezentuojama;

- renka iš tarnybos struktūrinių padalinių tarnybos socialiniuose tinkluose skelbtiną ir nusikalstamų veikų bei kitų teisės pažeidimų prevencijai reikalingą informaciją ir apibendrina ją tam, kad informacija būtų parengta naudoti skyriaus veikloje;

- organizuoja ir koordinuoja renginius prevencinės veiklos, viešųjų ryšių srityse, inicijuoja tam skirtų priemonių kūrimą profesionaliam tarnybos pristatymui ir jos atstovavimui;

- dalyvauja organizuojant Lietuvos informacijos rengėjų apsilankymus tarnybos padaliniuose, kad jiems būtų suteikta reikalinga informacija ir vizitai praeitų sklandžiai;

- pagal kompetenciją vykdo tinkamą į skyrių besikreipiančių asmenų aptarnavimą, atsako į jų paklausimus, kad interesantai laiku gautų operatyvią ir tikslią informaciją juos dominančiais klausimais;

- teikia pasiūlymus dėl prevencinės veiklos ir tarnybos įvaizdžio gerinimo, informacijos apie ją teikimo viešojoje erdvėje bei tradicijų puoselėjimo tam, kad būtų užkirstas kelias daryti nusikalstamas veikas ar kitus teisės pažeidimus ir būtų kuo profesionaliau pristatoma tarnyba, jai tinkamai atstovaujama;

- vykdo kitus skyriaus viršininko pavedimus, siekdamas tarnybos strateginių tikslų įgyvendinimo.

 

© Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Visos teisės saugomos. Sprendimas: Idamas, Infostruktūra. Įdiegta Smart Web sistema.