2017 m. kovo 24 d., penktadienis
 
English
Į pradžią
VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBA
prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Kontaktų sąrašas Savanorių pr. 2, LT-03116 Vilnius, Lietuva
Tel. (+370 5) 271 9305
Faks. (+370 5) 271 9306
Į./k. 188608252
Vertikalus meniu
 
Lankytojų statistika
Skaičiuojama nuo: 2007-05-01
Iš viso apsilankė: 8196211
Šiandien apsilankė: 1817
Dabar naršo: 110

Biudžetinė įstaiga
Įmonės kodas 188608252

Savanorių pr. 2
LT-03116 Vilnius, Lietuva
Tel. (+370 5) 271 9305
Faks. (+370 5) 271 9306

Pasitikėjimo telefonas
8-800 10 112

El.paštas dvks@vsat.vrm.lt

Duomenys apie VSAT prie VRM kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas (6)

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą fizinių arba technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą;

- turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį teritorijų planavimo srityje;

- būti susipažinusiam su Europos Sąjungos, Šengeno teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės sienos demarkavimą, teritorijų planavimą ir kitą tarnybinę veiklą;

- mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu, Darbo organizavimo ir dokumentų tvarkymo programų sistema „Kontora 2000“, geografinių informacinių sistemų (GIS) programomis;

- turi atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas pagal kompetenciją vykdo šias funkcijas:

- dalyvauja valstybės sienos demarkavimo veikloje rengiant medžiagą tarpvalstybinių bendrųjų komisijų, darbo grupių posėdžiams, susitikimams tam, kad būtų užtikrintas valstybės sienos demarkavimo procesas;

- dalyvauja tarpžinybinių darbo grupių, komisijų darbe bei tarpžinybiniuose posėdžiuose, pasitarimuose, seminaruose, bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos institucijomis valstybės sienos demarkavimo, teritorijų planavimo, kartografijos klausimais tam, kad būtų pasiekti tarnybos strateginiai tikslai;

- pagal kompetenciją kontroliuoja valstybės sienos demarkavimo, valstybės sienos apsaugos objektų išdėstymo ir su juo susijusius darbus, tikrina šių darbų vykdymą tam, kad užtikrinti tinkamą valstybės sienos apsaugos objektų ir įrenginių įrengimą pasienio juostoje;

- sistemina ir tvarko valstybės sienos apsaugos objektų bei pasienio teritorijų erdvinius skaitmeninius duomenis, rengia skaitmeninius pasienio teritorijų žemėlapius, aprūpina naujausiais erdviniais pasienio teritorijų duomenimis, tam kad būtų užtikrintos tarnybos funkcijos;

- teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja ir derina teritorijų planavimo dokumentus: projektus, planus, schemas (gamtosaugos, miškotvarkos, kultūros paveldo ir kt.), žemės sklypų kadastrinių (geodezinių) matavimų bei žemės grąžinimo dokumentacijos bylas pasienio ruože; teikia projektavimo ir planavimo sąlygas detaliesiems, specialiesiems ir bendriesiems planams bei projektams rengti pasienio ruože tam, kad būtų užtikrintas Lietuvos Respublikos teisės aktų vykdymas;

- nustatyta tvarka nagrinėja piliečių, juridinių ir fizinių asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus bei rengia atsakymus, susijusius su valstybės sienos demarkavimu, teritorijų planavimu, kartografija tam, kad būtų tinkamai laikomasi Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų;

- teikia informaciją, metodinę pagalbą bei konsultacijas tarnybos centrinės įstaigos ir jos struktūrinių padalinių darbuotojams tam, kad būtų išspręstos užduotys, susijusios su valstybės sienos demarkavimu, teritorijų planavimu, kartografija, geografinėmis informacinėmis sistemomis;

- vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius tarnybos vado, vado pavaduotojo Štabo viršininko, skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti tarnybos strateginiai tikslai.

 

© Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Visos teisės saugomos. Sprendimas: Idamas, Infostruktūra. Įdiegta Smart Web sistema.