2017 m. sausio 23 d., pirmadienis
 
English
Į pradžią
VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBA
prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Kontaktų sąrašas Savanorių pr. 2, LT-03116 Vilnius, Lietuva
Tel. (+370 5) 271 9305
Faks. (+370 5) 271 9306
Į./k. 188608252
Vertikalus meniu
 
Lankytojų statistika
Skaičiuojama nuo: 2007-05-01
Iš viso apsilankė: 7987061
Šiandien apsilankė: 2244
Dabar naršo: 82

Biudžetinė įstaiga
Įmonės kodas 188608252

Savanorių pr. 2
LT-03116 Vilnius, Lietuva
Tel. (+370 5) 271 9305
Faks. (+370 5) 271 9306

Pasitikėjimo telefonas
8-800 10 112

El.paštas dvks@vsat.vrm.lt

Duomenys apie VSAT prie VRM kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Veiklos ir biudžeto planavimo skyriaus vyriausiasis specialistas (4)

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties išsilavinimą;

- turėti ne mažesnę kaip 1 metų finansinio arba viešojo administravimo darbo patirtį;

- būti susipažinusiam su ES, Šengeno teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais lėšų, skirtų kapitalo investicijoms, planavimą, naudojimą, apskaitą ir kontrolę ir kitais tarnybinę veiklą reglamentuojančiais dokumentais;

- išmanyti dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu, Darbo organizavimo ir dokumentų tvarkymo programų sistema „Kontora 2000“ ir naudotis duomenų bazėmis;

- sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo profesinę veiklą;

- gebėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas finansiniais klausimais;

- atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Konfidencialiai“.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

- siekdamas sukaupti reikalingą informaciją valstybės biudžeto kapitalo investicijoms ir ES paramos lėšų poreikio ir kitų lėšų planavimui, renka informaciją iš tarnybos struktūrinių padalinių, ją analizuoja ir apibendrina poreikius investicijoms;

- siekdamas įtraukti tarnybos planuojamus vykdyti projektus į ES 2014–2020 m. daugiametę finansinę programą, renka ir nagrinėja tarnybos ir tarnybos struktūrinių padalinių investicijų ir kitus projektus bei rengia paraiškas finansinei paramai gauti;

- analizuoja, kontroliuoja tarnybos vykdomų projektų eigą, kad pateiktų skyriaus  vedėjui pasiūlymus dėl racionalesnio valstybės biudžeto lėšų kapitalo investicijoms, ES finansinės paramos ir kitų lėšų panaudojimo;

- pagal skyriaus kompetenciją rengia tarnybos vado įsakymų ir jais patvirtintų kitų teisės aktų projektus;

- analizuoja kitų institucijų parengtus teisės aktų, ataskaitų, investicijų projektus, finansinės paramos sutartis, kad pagal skyriaus kompetenciją pateiktų pastabas ir pasiūlymus dėl jų;

- rengia ataskaitas apie valstybės biudžeto lėšų valstybės kapitalo investicijoms panaudojimą, kad atsiskaitytų Lietuvos Respublikos finansų ministerijai už skirtus valstybės biudžeto asignavimus kapitalo investicijoms;

- siekdamas atsiskaityti su Vidaus reikalų ministerija už gautą ES finansinę paramą, rengia ataskaitas apie ES paramos lėšų panaudojimą ir pagal kompetenciją kartu su kitais tarnybos struktūriniais padaliniais rengia tarpines ir galutines projekto įvykdymo ataskaitas;

- vykdo ES paramos lėšomis finansuojamų projektų priežiūros komiteto sekretoriaus funkcijas;

- esant poreikiui atlieka veiklos kokybės kontrolinius patikrinimus vietoje, siekdamas nustatyti galimus pažeidimus ar galimus neleistino valstybės biudžeto lėšų, paramos naudojimo atvejus, rengia atliktų patikrinimų ataskaitas bei teikia skyriaus vedėjui;

- siekdamas, kad dokumentų bylos būtų sutvarkytos pagal teisės aktų reikalavimus, tvarko dokumentų bylas, jas perduoda tarnybos archyvui;

- vykdo kitus tarnybos vadovybės, skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti tarnybos strateginiai tikslai.

 

© Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Visos teisės saugomos. Sprendimas: Idamas, Infostruktūra. Įdiegta Smart Web sistema.