2017 m. kovo 24 d., penktadienis
 
English
Į pradžią
VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBA
prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Kontaktų sąrašas Savanorių pr. 2, LT-03116 Vilnius, Lietuva
Tel. (+370 5) 271 9305
Faks. (+370 5) 271 9306
Į./k. 188608252
Vertikalus meniu
 
Lankytojų statistika
Skaičiuojama nuo: 2007-05-01
Iš viso apsilankė: 8196211
Šiandien apsilankė: 1817
Dabar naršo: 110

Biudžetinė įstaiga
Įmonės kodas 188608252

Savanorių pr. 2
LT-03116 Vilnius, Lietuva
Tel. (+370 5) 271 9305
Faks. (+370 5) 271 9306

Pasitikėjimo telefonas
8-800 10 112

El.paštas dvks@vsat.vrm.lt

Duomenys apie VSAT prie VRM kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Personalo skyriaus vyriausiasis specialistas (7)

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

- turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės arba viešojo administravimo krypties išsilavinimą;

- turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo personalo tvarkymo srityje patirtį;

- būti susipažinęs su Europos Sąjungos, Šengeno teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais tarnybinę veiklą, personalo valdymą;

- gebėti dirbti ,,Microsoft Office“ programiniu paketu, žiniatinklio naršymo programa ,,Internet Explorer“, žinoti dokumentų rengimo taisykles;

- mokėti vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių, prancūzų arba rusų) pradedančiojo vartotojo A2 lygiu;

- atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

- organizuoja ir vykdo konkursų į karjeros valstybės tarnautojų pareigas skelbimą, komisijų sudarymą, jų darbo organizavimą, dokumentų įforminimą ir saugojimą, kad būtų sukomplektuotos laisvos pareigybės ir laikomasi teisės aktų nustatytų reikalavimų;

- organizuoja karjeros valstybės tarnautojų ir darbuotojų priėmimą ir grąžinimą į pareigas, perkėlimą ir atleidimą, rengia reikiamus dokumentus, kad būtų įgyvendinama tarnybos personalo politika bei laikomasi teisės aktų nustatytų reikalavimų;

- organizuoja ir koordinuoja karjeros valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimą, kad būtų laikomasi teisės aktų nustatytų procedūrų;

- skaičiuoja tarnybos Lietuvos valstybei ir darbo stažus, rengia socialinio draudimo ir kitus su valstybės tarnybos ir darbo santykiais susijusius dokumentus, kad būtų užtikrintos karjeros valstybės tarnautojų ir darbuotojų socialinės garantijos bei teisės aktų reikalavimai;

- tvarko asmens bylas, duomenis personalo tvarkymo taikomosios sistemos duomenų bazėje ir Valstybės tarnautojų registre, užtikrina asmens bylų saugojimą ir apskaitą;

- informuoja Vidaus reikalų ministeriją apie atleistus tarnybos karjeros valstybės tarnautojus ir darbuotojus, kuriems buvo išduotas leidimas dirbti ar susipažinti su valstybės paslaptį sudarančia informacija;

- tarnybos darbo reglamento ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja tarnybos vado skiriamų į pareigas valstybės tarnautojų ir darbuotojų atostogų grafikų sudarymą, įformina atostogas, tvarko jų apskaitą (įrašo duomenis asmens bylose, duomenų bazėse ir registruose);

- renka ir apibendrina personalo kiekybinės ir kokybinės sudėties bei jos dinamikos duomenis, teikia skyriaus vedėjui siūlymus dėl žmogiškųjų išteklių panaudojimo ir tobulinimo, kad būtų operatyviai ir kvalifikuotai priimami personalo valdymo sprendimai;

- pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja asmenų skundus, prašymus ir pareiškimus, kitą pateikiamą informaciją tam, kad būtų užtikrinta asmenų teisė gauti teisingą ir išsamią informaciją;

- pagal kompetenciją atstovauja skyriui, vykdo skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti skyriaus uždaviniai, funkcijos ir veiklos planai bei pasiekti tarnybos strateginiai tikslai;

- laikinai nesant vyresniojo specialisto, atsakingo už skyriaus dokumentų valdymą, atlieka jo funkcijas.

 

© Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Visos teisės saugomos. Sprendimas: Idamas, Infostruktūra. Įdiegta Smart Web sistema.