2021 m. spalio 23 d., šeštadienis
 
English
Į pradžią
VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBA
prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Savanorių pr. 2, LT-03116 Vilnius, Lietuva
Tel. (+370 5) 271 9305
Faks. (+370 5) 271 9306
Į.k. 188608252
Vertikalus meniu
Biudžetinė įstaiga
Įmonės kodas 188608252

Savanorių pr. 2
LT-03116 Vilnius, Lietuva
Tel. (+370 5) 271 9305
Faks. (+370 5) 271 9306

Pasitikėjimo telefonas
8-800 10 112

El.paštas dvks@vsat.vrm.lt

Duomenys apie VSAT prie VRM kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Informacija asmenims, siekiantiems eiti laisvas pareigas VSAT padaliniuose, vykdančiuose kriminalinę žvalgybą

Šiame skyrelyje yra pateikiama aktuali informacija asmenims, pretenduojantiems į laisvas Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnų, vykdančių kriminalinę žvalgybą, pareigas.

 TEISĖS AKTAI

Vidaus reikalų ministro 2016-04-05 įsakymas Nr. 1V-256 
"Dėl Atrankos į laisvas vidaus tarnybos sistemos pareigūno, vykdančio kriminalinę žvalgybą, pareigas tvarkos aprašo patvirtinimo" 

VSAT vado 2016-10-04 įsakymas Nr. 4-473
Asmenų, siekiančių eiti laisvas Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pareigūnų, vykdančių kriminalinę žvalgybą, pareigas, specialiųjų gebėjimų patikrinimo, papildomų tikrinimo ir vertinimo procedūrų organizavimo, vertinimo, rezultatų kaupimo ir saugojimo tvarka

Asmuo, siekdamas, kad jį įtrauktų į Pretendentų sąrašą arba į Įslaptintą pretendentų sąrašą, turi kreiptis į konkretaus sąrašo administratorių bei nurodyti:

1. Vardą ir pavardę
2. Asmens kodą
3. Gyvenamosios vietos adresą
4. Elektroninio pašto adresą
5. Kontaktinį telefono numerį
6. Dabartinę darbovietę
7. Užimamas pareigas    

Pretendentų, siekiančių eiti laisvas pareigūnų, vykdančių kriminalinę žvalgybą, pareigas, sąrašą administruoja Jūratė Simanynaitė-Bieliūnienė (el. paštas: Jurate.SimanynaiteBieliuniene@vsat.vrm.lt )

Įslaptintas pretendentų, siekiančių eiti laisvas pareigūnų, kurių tarnybinė priklausomybė kriminalinės žvalgybos subjektui yra įslaptinta ir užšifruota, sąrašą administruoja Daiva Miknevičienė (el. paštas: Daiva.Mikneviciene@vsat.vrm.lt)

 

TEISĖS AKTŲ, IŠ KURIŲ SUDARYTAS TESTAS, SĄRAŠAS

Kriminalinės žvalgybos įstatymas (Žin., 2012, Nr. 122-6093)
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3B8E4F16C815/StXldhVnDA

Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymas (Žin., 1999-12-09, Nr. 105-3019; Nauja redakcija nuo 2016-10-01: Nr. XII-2375, 2016-05-19, paskelbta TAR 2016-06-02, i. k. 2016-14735)
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F4CA26A706AF/jSDyxRieHB

Valstybės sienos apsaugos tarnybos įstatymas (Žin., 2000-10-31, Nr. 92-2848)
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.084ED4C79D93/AVVYBlMmdQ

Valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymas (Žin., 2000-05-24, Nr. 42-1192)
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0F8C601D8592/TAIS_386914

Baudžiamasis kodeksas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.2B866DFF7D43/QCEKfJwQfs

Baudžiamojo proceso kodeksas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.EC588C321777/XuPhNloqOR

Įslaptintos informacijos administravimo ir išslaptinimo tvarkos aprašas patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. spalio 12 d. nutarimu Nr. 996 (TAR, 2016-10-12, Nr. 25013)
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/12946b80907c11e6b6098daee0c9a94f

Rekomendacijos dėl Kriminalinės žvalgybos įstatymo, Baudžiamojo proceso kodekso normų taikymo ir kriminalinės žvalgybos informacijos panaudojimo baudžiamajame procese, patvirtintos Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2012 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. I-383 (Žin., 2013-01-05, Nr. 2-83)
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FB0E47A36ED6

 

© Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Visos teisės saugomos.